Klage på advokat

Publisert: 02.11.2017

Jeg ønsker erstatning fra min tidligere advokat i forbindelse med en sak hvor han representerte meg. Hvordan går jeg frem for å få erstatning for en tapt sak? Er forsikringsselskap hans den som vil dekke en eventuell erstatning? Jeg ønsker å klage han inn til disiplinærutvalget for grove brudd på god advokatskikk, samt feilinformasjon til både klient og retten. Han er direkte årsak til at det sivile søksmålet og anken deretter er blitt avvist og har forfalsket og manipulert dokumenter som ble brukt som bevis.

Svar:

Advokater må stille sikkerhet for erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelse av virksomheten. Erstatningskrav kan rettes til advokatens forsikringsselskap. Du kan også klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg eller Disiplinærnemnden, men disse kan ikke pålegge advokaten eller advokatens forsikringsselskap å betale erstatning. Du kan lese mer om å klage her: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Del denne artikkelen: