Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Ønsker å si opp husleiekontrakt pga bråk og fyll

Publisert: 22.11.2019

Jeg leier per dags dato av firma, der det viser seg at eier (eneste i firma) av firma er alkoholiker. Eier av firma bor i 1. etg, det har de siste 2 månedene vært meget utfordrende å bo her da jeg har 2 små barn boende i leiligheten med meg. Jeg har fått trusler fra besøkene hans, det er fyll og fest i ukedagene og til tross for klager fra meg så blir det ikke bedre. Ungene mine blir berørte av dette og vi er redd for hvordan dette vil eskalere. Kan jeg heve kontrakten?

Les mer

Trenger hjelp til å tinglyse tomt

Publisert: 22.11.2019

Jeg er medeier i en tomt. Arv. Jeg har fått kjøpt/ fått den av de andre. Nå ønsker jeg å få den tinglyst. Men jeg forstår ikke hva alt kartverket ønsker av papirer. Trenger hjelp, men ønsker ikke det skal koste så mye.

Les mer

Får ikke sagt opp tidsubestemt kontrakt

Publisert: 22.11.2019

Jeg sitter i en tidsbestemt husleiekontrakt frem til 01.07.20. Var meg og en til som skrev under på denne kontakten. Hun sa opp leieforholdet og utleier bekreftet hennes oppsigelse på SMS med «ok». Jeg vil flytte jeg også mtp stor husleie og bare jeg som betaler etter at hun flyttet ut, men utleier nekter grunnet tidsbestemt husleiekontrakt. Dette er urettferdig. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hva skjer med gjelden på bestemors hus når hun dør?

Publisert: 19.11.2019

Har overtatt huset til min bestemor og avtalen er at jeg skal betale ned hennes hus lån på 1 million som står som pant på huset nå selv om jeg står som eier av det. Hva skjer vis hun skulle gå bort? Blir det da slettet eller blir det stående på huset og da blir overført til meg så jeg betaler banken hennes da? For jeg vet jo at man trenger jo ikke å overta gjeld når hun skulle eventuelt gå bort, før jeg får lån til å betale henne.

Les mer

Følger veirett med båtfeste?

Publisert: 19.11.2019

Vi har kjøpt en eiendom med båtfeste. For å komme til båtfestet må vi igjennom en annen persons jorde. Det står ingenting om at vi har veirett i dokumentene vi har fått. Kan vi nektes adkomst til båtfestet?

Les mer

Anmelde mor for omsorgsunndragelse

Publisert: 18.11.2019

Mor og far har barna 50 prosent. Mor nekter nå at barna får komme til far. Kan han da politianmelde henne?

Les mer

Si opp jobb før man har begynt

Publisert: 15.11.2019

Signerte i forrige uke arbeidskontrakt med tiltredelse i august 2020 (etter fullført mastergrad), plutselig dukket det opp et bedre tilbud, som jeg tenker å takke ja til, hvor oppstart er samme måned. Jeg har én måned oppsigelsestid, men gjelder den fra tiltredelse eller gjelder den allerede nå? Går ut i fra at de ikke vil bruke en måneds opplæring på en som har tenkt å slutte uansett, men vil gjerne vite hva jeg kan risikere.

Les mer

Flyttet til annen stilling i oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Jeg har sagt opp min jobb. De har reagert med å sette meg inn i en helt annen stilling hos et annet firma ut oppsigelsestiden. Jeg har en lederstilling med ansvar og fastlønn. Dette er rett å slett for å få meg til å slutte av egen vilje for å slippe betale meg i 3 måneder da dem har ansatt ny avdelingsleder og ikke lenger har «bruk» for meg. Jeg har ikke ny jobb før om 3 måneder. Jeg skal starte i en konkurrerende bedrift som de liker svært dårlig. Er dette lovlig?

Les mer

Huseier utbedrer ikke det han lover

Publisert: 15.11.2019

Leier rom i en leilighet. Det fremkommer av kontrakten at det skal være 4 rom utenom kjøkken og bad, men det bor 5 personer i leiligheten. Sliter også med at utleier lover ting han ikke holder. Blant annet sa han da jeg flyttet inn at en balkongdør skulle skiftes ut innen tre uker. Dette har enda ikke skjedd tre måneder senere. Har purret mange ganger. Kan jeg kreve lavere husleie pga. feil i kontrakt? Kan jeg holde husleie tilbake fordi han ikke holder det han lover? Hvordan går jeg evt. frem?

Les mer

Kontraktsbrudd ifm salg av frisørsalong

Publisert: 15.11.2019

Here is the long story short. I have a frisørsalong in Oslo/Frogner, and I am selling it. A lady wants to buy my salong, we have signed a contract about a month ago, she has met the owners of the salong but still havent signed their contract, she is supposed to take over on November first. Today, she came in the salon saying that she doesn’t have the money to pay the deposit. She ofcourse knew about all cost and all and it is written in the contract. My question is, what can I do now?

Les mer
1 2 3 343