Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Klage på mislykket operasjon

Publisert: 25.09.2020

Mislykket operasjon av øyelokk. Har alt skriftlig med dårlig vurdering av lege underveis. Jeg ønsker refundering av 10 000 kr for å ta saken videre til en annen kirurg. Ønsker ett brev skrevet av en advokat som tilsier mine rettigheter under pasient loven. Livredd for å la de gjøre vondt verre. Operasjon av øyelokkene er såpass markante at de trengs å fikses. 1,5 år siden operasjon. Kan en advokat formulere ett sådan brev til klinikken? Pris?

Les mer

Fordeling av særeie ved samlivsbrudd

Publisert: 24.09.2020

Jeg har særeie på hus (som vi har bodd i) + ferieleilighet. Jeg hadde også særeie på rorbu, bua ble solgt og jeg kjøpte ny bu. «Ola» betalte 300 000, jeg 1 700 000. «Ola» hadde hus da vi møttes. Det måtte restaureres. Jeg gikk inn med 800 000. Vi eier en halvpart hver i huset. Jeg mener at det mest rettferdige er at han betaler meg 500 000 (800 – 300). Jeg har betalt nesten alt av faste utgifter de 16 årene vi har hatt sammen. Jeg hadde verdier for flere millioner da vi møttes. Han truer med rettssak.

Les mer

Klage på bobestyrer

Publisert: 23.09.2020

Jeg lurer på om det er mulig å klage på en bobestyrer man mener ikke er skikket, eller man er misfornøyd med. Hvor klager man? Finnes det en slags klagenemnd?

Les mer

Fullt på parkeringsplass i sameie

Publisert: 23.09.2020

I et sameie der prospektteksten er "alle leilighetene disponerer biloppstillingsplass og bod" og ca 2/3 av enhetene har kjøpt garasjeplass (ikke like mange garasjeplasser som enheter), hvilke rettigheter har den resterende tredelen med henhold til parkering på felles parkering utendørs? Problemstillingen er at det ofte blir fullt på parkeringsplassen utendørs, da flere enheter disponerer 2-3 biler. Min påstand er at 1/3 av enhetene ikke egentlig disponerer plass da. Kan det kreves oppmerking?

Les mer

Mistet parkering og ankomst til eiendom

Publisert: 23.09.2020

Vi har en eiendom langs adkomstvei til nytt boligfelt. Utbygger har gravd ned veien ca. 1 meter, så vi har mista parkering og normal adkomst til eiendom. Han har heller ikke søkt eller nabovarslet. Kommunen hevder dette er privatrettslig. I vedtak er veiprofilen lik som før nedgraving. 2.5 år er gått og anlegget står stille. Vi står maktesløse.

Les mer

Arv etter farfar

Publisert: 23.09.2020

Jeg mistet min far for en stund siden, og da sa jeg fra meg alt av arv etter han. For det var mest negative tall. Nå døde min farfar. Har jeg da rett på arv etter han? Eller blir det slik at, når jeg sa fra meg alt av arv etter min far, så kan jeg ikke arve min farfar?

Les mer

Når gjelder pliktdelsarv?

Publisert: 23.09.2020
Emneord: ,

Pliktdelsarven er begrenset til 1 million kroner per barn. Du har med andre ord krav på 1 million kroner fra både mor og far, hvis arven er stor nok til det. Med tre barn blir for eksempel den samlede pliktdelsarven 6 millioner kroner. I den nye arveloven som kommer er pliktdelsarven økt til 15 G. Det er nesten 1,5 millioner kroner. Loven vil sannsynligvis bli gjeldende i 2021. Gjelder pliktdelsarv fra både mor og far hvis mor er død og far sitter i uskiftet bo?

Les mer

Testamentere bort uskiftet bo

Publisert: 23.09.2020

Vi er 3 søsken. Far sitter i uskiftet bo og vi skrive testament som gir min søster hytta han eier (inngår i felleseie han hadde med min mor). Han sier han vil gi meg og min andre søster pliktarven på 1.5 mill hver etter de nye reglene 01.01.21. og resten vil gå til søsteren som han vil gi hytta. Verdien i det uskiftede boet er anslått til 6 mill. Kan han gjøre dette? Eller er det pliktarv fra både min far og min nå avdøde mor etter de nye reglene trår i kraft?

Les mer

Fordele arv mellom søstre

Publisert: 23.09.2020

Vi er tre søstre som skal arve vår mor. Arven er på ca 200 000. Den ene søsteren har lånt 100 000 av vår mor som ikke er tilbakebetalt. Hvordan fordele arven rettferdig?

Les mer

Reklamere på brukt motorsykkel

Publisert: 23.09.2020

Kjøpte en motorsykkel brukt for 1 år siden, og motoren har nå havarert. Den ble beskrevet som "godt vedlikeholdt" i annonsen, men fikk ikke med servicehefte av selger. Nå nekter han på bistå med skaden som har oppstått. Har jeg en sak?

Les mer
1 2 3 377