Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Ønsker at kjæresten skal være medeier i bolig

Publisert: 22.10.2020

Kjøper bolig. Ønsker at kjæreste også står som eier. Hu har betalt en andel av bolig, 120 000. Jeg betalt 350 000. På grunn av studiegjeld, så kan hu ikke stå med på boliglånet. Hva trengs av dokument?

Les mer

Kan kreditor ta pant i særeie?

Publisert: 20.10.2020

Min samboer er gjeldsoffer. Med avtaletrekk i pensjon. Jeg står som eier av hus og hjem, eiendom og kjøretøy. Hvis vi tinglyser en ektepakt med disse opplysninger, hvor jeg står med særeie på alt, kan da, hvis vi inngår ekteskap, min samboers kreditorer legge inn krav, eller ta pant i noe som tilhører meg?

Les mer

Skatt på salg av bolig

Publisert: 20.10.2020

Jeg arvet en leilighet av mine foreldre i 2014, verdi overført til meg 4,2 mill. Jeg har ikke bodd i leiligheten før eller etter 2014. Jeg er norsk statsborger, men bor og jobber i Sverige, har ikke skattet til Norge på 35 år. Jeg skal selge leiligheten og overføre penger til Sverige.

1. Hva er skatt (Norge og Sverige) hvis jeg ikke får gevinst? 2. Hva er skatt ( Norge og Sverige )hvis jeg feks selger for 5,2 mill ( 1 mill i fortjeneste).

Les mer

Samboer har gjeldsproblemer pga spilleavhengighet

Publisert: 20.10.2020

Har oppdaget av samboer har store gjeldsproblemer. Tatt opp til sammen 1 300 000 i forbrukslån/kreditt. Uten at jeg visste (spilleproblemer tidligere). Han klarer ikke betale. Vi eier hus sammen, søker lån fra Husbanken nå. Hva bør jeg tenke på for min egen del? Vi har 2 barn. Skal jeg bli medlåner på Husbanken og bli med på å putte hans gjeld inn der og få avdragsfrihet hvis det innvilges? Eneste mulighet for han. Han har nå lønnstrekk. Vil beholde huset. For barnas skyld.

Les mer

Erstatning for mishandling som barn

Publisert: 20.10.2020

Jeg velger å kalle det personskade, da jeg har vokst opp i barnehjem og fosterhjem der jeg ble fysisk og psykisk mishandlet, både seksuelt og ellers, jeg sliter med det motsatte kjønn (er ikke homofil), jeg har fått billighetserstatning, men mener det ikke er nok for mine plager/problemer, jeg sliter pr i dag med nerver og har psykiske problemer, ellers sliter jeg med å holde styr på livet og økonomi, har jeg en sak her?

Les mer

Ønsker advokat til forskringssak

Publisert: 20.10.2020

Jeg har en sak hos Tryg forsikring der jeg har fått ett tilbud fra dem; som jeg må svare på innen 28/10. Jeg lurer på hvor mye det ofte koster på å få drøftet en sak sammen med en advokat. Gjerne hvor mye en times konsultasjon/samtale koster og løpende koster utifra det.

Les mer

Oppdaget borett på odelsgård

Publisert: 20.10.2020

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Les mer

Regler for skjevdeling

Publisert: 19.10.2020

Hva legges i «i behold» ved skjevdeling. F.eks min mann brukte 300 000 til utbygging så tok vi opp lån på 200 000, for å dekke kostnaden på dette. Huset er felleseie og vi er gifte.

Les mer

Uenighet om overdragelse av aksjer

Publisert: 16.10.2020
Emneord:

Vi er 2 som eier 50 % hver i et AS. Vi ble på et møte enige om at min sønn skulle skulle overta 30 % av våre aksjer. Dette var et forslag fra min partner. Overdragelsen har dratt ut i tid hele 2 år da selskapet hadde liten aktivitet. Selskapet har nå snudd og ser lovende ut i fremtiden. Da min sønn gjorde krav på aksjene har min partner endret tilbudet. Mitt spørsmål er: Er en muntlig avtale like god som en skriftlig avtale? Er jeg inhabil i denne saken?

Les mer

Oppsagt ansatt jobber annet sted i oppsigelsestiden

Publisert: 16.10.2020
Emneord: ,

Vi har en ansatt som nå er sagt opp grunnet bla. omstrukturering, (midlertidig ansatt, og fått 1 mnd. betalt oppsiglesestid). Han har ingen arbeidsoppgaver hos oss denne perioden, og har fått nytt arbeid i en annen bedrift. Vil dette være greit i forhold til at han får betalt av oss i oppsigelsestiden? Daglig leder er ikke enig i at han skal ha lønn av oss OG samtidig i den nye jobben?

Les mer
1 2 3 384