Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hva skjer med barnet hvis aleneforelder dør?

Publisert: 11.06.2021

Jeg er alenemor og lurer på hva som skjer med mitt barn om jeg dør? Bør jeg skrive et testament om jeg vil at barnet mitt skal bo hos en av søsknene mine?

Les mer

Kan det kreves husleie med tilbakevirkende kraft?

Publisert: 11.06.2021

Kan det kreves husleie med tilbakevirkende kraft i noen tilfeller ved samlivsbrudd? Jeg har bodd i 1/2 år i bolig som meg og eksen eier 50/50. Nå krever hun gjennom advokaten sin 50 % markedsleie for hele denne perioden. Trodde at krav om husleie ikke kunne ha tilbakevirkende kraft.

Les mer

Spørsmål om surrogati

Publisert: 11.06.2021

Jeg lurte på om det var mulig å snakke med en advokat angående barn som er født av surrogat og blir hentet til Norge.

Les mer

Ansvar for fukt på festetomt

Publisert: 11.06.2021

Vi bor i rekkehus på festetomt. De siste årene har det blitt stadig fuktigere på tomten, særlig på fellesarealene. Nå er det store dammer flere steder, også når det er tørt vær. Dreneringen rundt huset er god, og ble fornyet for få år siden på den fuktigste siden av bygget. Kommunen har sjekket vann og avløp, men finner ingen lekkasje. Hvem har ansvaret for utbedring/bygging av kum hvis det viser seg å være endringer i grunnvannsforholdene? Tomtefester eller grunneier?

Les mer

Søker advokat med kompetanse på trygd og stønad

Publisert: 10.06.2021

Jeg søker en advokat som er spesialisert på NAV-klager.

Les mer

Brøt lærer taushetsplikten?

Publisert: 10.06.2021
Emneord: ,

Jeg går på ungdomsskolen, ikke lenge siden ble det antatt av elever at jeg hadde kastet opp på do pga. en spiseforstyrrelse. Lærer sa ikke noe om saken til meg, eller spurte om hva som hadde skjedd. Informasjonen ble direkte sendt til foreldrene mine. Er dette lovlig? I tillegg hadde jeg ikke kastet opp, og det hele var en løgn som skapte mange problemer for meg. Er dette brudd på taushetsplikt?

Les mer

Fotografi brukt i flere aviser uten tillatelse

Publisert: 10.06.2021
Emneord:

In 2013 I did some photographs for a friend who was going to publish an article in the most read newspaper in my country. I did those pictures without charging him and he published his article with my picture and my name as we agreed. However, I have just discovered that the newspaper has continued using the picture without citing the author (me) and furthermore the picture has been used in other local and international newspapers. I would like to know if I have any compesation right.

Les mer

Dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid

Publisert: 10.06.2021

Jeg lurer på om hvis det er en tvistesak for personskade for mer enn 20 ganger grunnbeløpet (G) i erstatningsbeløp, kan en dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid avsi dom eller lede en hovedforhandling?

Les mer

Spørsmål om ordlyden i et brev

Publisert: 10.06.2021

Jeg jobber som vaktmester i et borettslag og har et spørsmål angående ordlyden i et brev som er lagt ved fra en beboer i borettslaget og distribuert ut til alle 70 leiligheter i laget.

Kopiert fra originalbrevet: Vaktmesteren ja, hvor mye av lagets penger har gått videre til ham foruten de 25% som er offentlig. Spurte på årsmøtet 2020 om de ca. 19.000 til forskjønnelse av uteområdet vårt. Intet svar og resultat?

Er dette injurierende på noen slags måte?

Les mer

Kan ansatte nektes å besøke bar på egen fritid?

Publisert: 10.06.2021
Emneord:

Jeg jobber i bar/utested. Kan ledelsen nekte de ansatte å besøke stedet på sin egen fritid? Finnes det hjemmel i loven for en slik type restriksjon?

Les mer
1 2 3 449