Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Når regnes pause som en del av arbeidstiden?

Publisert: 20.08.2018

I Arbeidsmiljøloven § 10-9 står det: Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Jeg leser dette som at dersom du som arbeidstaker kun får en av delene så skal pausen regnes som en del av tiden. Dvs at dersom du ikke har pauserom, men kan forlate arbeidet skal allikevel pausen regnes som en del av arbeidstiden. Må begge kriteriene være oppfylt eller kun den ene?

Les mer

Ønsker å endre bidragsavtale

Publisert: 20.08.2018

Har privat avtale om må betale kr. 3000 for hvert barn. I starten kr. 9000 per måned. Nå 6000 etter at eldste er voksen. Har nå ikke inntekt og dermed ingen betalingsevne og jeg har også fått barn på nytt som påvirker betalingsevnen. Vil loven da kunne stå over den private avtalen slik at jeg kan få den endret og få NAV til å fastsette bidraget? Min eks er ikke villig til det.

Les mer

Innsyn i gamle rettsdokumenter

Publisert: 20.08.2018

Min kone lurer på om hun har innsynsrett i dokumenter ang rettssaker mellom foreldrene hennes som gjaldt samvær, omsorg for henne og søsteren. Sakene er ca tredve år gamle. Hvordan går hun eventuelt fram for å skaffe tillatelser?

Les mer

Far vil ha samvær etter ni år

Publisert: 20.08.2018

Mor har vært eneforsørger fra fødselen: Ikke gift eller samboer med far. Far har betalt et avtalt barnebidrag hele tiden. Det siste året har han brukt litt av sin samværsrett. Far vil nå ha delt omsorg. Barnet er nå 9 år. Dette vil ikke mor. Vet at barn over 7 år skal høres. Barnet har et hjem og har sagt at hun vil aldri flytte hjemmefra. Hvor sterkt står mor til å fortsette å være eneforsørger?

Les mer

Mor holder barn tilbake fra samvær

Publisert: 20.08.2018

To gutter 16 år og 11 år. Konflikt oppstod for et år siden. Mor har holdt barna tilbake fra samvær med far. Far har frem til for et år siden hatt barna nesten halv tid. Han ønsker fortsatt ha barna. Gått til mekling for å få de tilbake.

Mor sier 16-åring nekter. Usikker på 11-åring. Men hun vil nå kreve mer bidrag. Må da bidragspliktige betale mer bidrag når det er mor som står i veien for samvær med barna, da i alle fall 11-åring?

Les mer

Foreldrerett når den ene forelderen vil flytte til utlandet

Publisert: 20.08.2018

Spørsmålet gjelder flytting til utlandet. Det er delt foreldreansvar for et barn (7-11 år). Ene parten vil flytte til utlandet med barnet, men uten samtykke av andre parten. Om ene parten sitter igjen med barnet i Norge, hva skjer med foreldreretten da? Får parten i Norge hele foreldreansvaret som en konsekvens av dette?

Les mer

Mor flytter med barn til annen kommune uten fars samtykke

Publisert: 20.08.2018

Moren til mine barn flytter til en annen kommune. Datter har fast bosted hos mor og sønn har fast bosted hos meg. Men nå har hun skrevet vår datter inn i en annen kommune, noe hennes advokat har sagt hun kan gjøre. Men skal det ikke være noe samtykke fra meg underskrift for dette? Det er satt opp rettssak, men ikke dato.

Les mer

Flytte med sønn fra Spania til Norge

Publisert: 20.08.2018

Jeg skal skilles fra min spanske ektemann. Vi har vært bosatt i Spania i 4 år, og jeg ønsker nå å flytte tilbake til Norge med min 3 år gammel sønn. Han jobber og jeg er hjemmeværende. Kan han nekte reise/flytting? Kan det hende jeg må være bosatt i Spania frem til vår sønn er 18? Hvordan bør jeg gjøre dette? Bør jeg reise til Norge, for så å få den hjelpen jeg trenger?

Les mer

Erstatning for mishandling i barndommen

Publisert: 20.08.2018

Jeg er dame på 52 år. Har vokst opp med ei alkoholisert mor. Har aldri hatt trygghet. Var ikke ofte jeg kom hjem fra skolen som hun var edru. Hver kveld var det bråk mellom foreldrene mine pga hennes drikking. Ble misbrukt seksuelt av to venner av foreldrene mine, men dette ble ikke tatt tak i. Alle naboene hos oss viste om drikkingen, men ingen prøvde å stoppe det. Begge som misbrukte meg og foreldrene mine er døde, men mange naboer lever. Er dette noe jeg kan søke om erstatning?

Les mer

Saksomkostninger når man er selvprosederende

Publisert: 20.08.2018

Jeg ønsker å være selvprosederende i en samværssak mot min eks-partner fordi jeg ikke har likvide midler til å dekke advokat. Kan jeg påberope meg saksomkostninger fra motparten om jeg vinner frem?

Les mer
1 2 3 371