Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Er borettslagets lekeplass privat eiendom?

Publisert: 17.04.2018

Hva er reglene rundt lekeplasser som står på eiendommen til borettslag? Kan beboere med sin rett, jage bort barn som ikke bor der?

Les mer

Overtatt bolig med ufagmessig arbeid

Publisert: 17.04.2018

Dårlig/ufagmessig arbeid er foretatt av en tidligere eier. Problemet er at boligen har skiftet eier to ganger etter det ufagmessige arbeidet. Vi henvendte oss til forsikringsselskapet som hadde eierskifteforsikring ved vår overtakelse, men de henviser til at det ikke er deres ansvar siden det var eieren som var før den de representerer som voldet skaden. Vi lurer på saksgangen her. Bør vi bare gå rett til eieren som voldet skaden , altså "hoppe over" ett eierledd?

Les mer

Føde i Norge uten oppholdstillatelse

Publisert: 16.04.2018

Jeg har fått spørsmål fra en mann som er av utenlandsk opprinnelse, men som har statsborgerskap her. Hans kone har oppholdstillatelse i Tyskland, hun er nå på besøk hos han her og er gravid. Spørsmålet er om hun har mulighet for å føde her til lands selv om hun ikke har opphold her? Og må de eventuelt betale for dette?

Les mer

Barnevernet bruker lang tid på saksbehandling

Publisert: 16.04.2018

Kan barnevernet holde på en sak i over to år, uten at det blir innkalt til hverken møter eller foretatt hjemmebesøk? Det er to år siden saken kom opp og den er ennå ikke ferdig behandlet.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 16.04.2018

Barnefar betaler ikke bidrag. NAV kan ikke trekke han i lønn da han får stønad fra NAV. Han skylder meg pr i dag 229 000 i bidrag. Hva kan jeg gjøre for å få disse pengene? Får et bidragsforskudd på 1180 kr mnd, det rekker ikke til mye.

Les mer

Konsekvens av at far ikke står på fødselsattest

Publisert: 16.04.2018

Hva vil konsekvensene være for barn, mor og far hvis far ikke står på fødselsattesten, men er kjent? Hva er konsekvensene for far og mor, skattemessig, hvis mor har alt foreldreansvar? Vil det være mulig for andre å oppdage hvem far er, hvis navnet står på attesten, men far har ingen foreldreansvar? Vil det være mulig å lage en privat avtale på bidrag mellom mor og far på kr. 0,-?

Les mer

Far ønsker økt samvær

Publisert: 16.04.2018

Jeg og samboer/far til min sønn på 1 år har gått fra hverandre. Jeg bodde hos foreldrene mine helt til han var ca 10 mnd, så flytta vi i lag. Jeg var alltid alene med han og er en del alene med han nå. Jeg må skaffe alt fra barnevakt til den maten han trenger og alt som har med barnehagen å gjøre. Så nå vil han ha barnet 50/50, men det føler jeg blir ikke helt riktig for lille gutten. Han viser aldri interesse til far og griner alltid når han skal være alene med han. Så hva kan jeg gjøre?

Les mer

Ønsker å DNA-teste to menn for mulig farskap

Publisert: 16.04.2018

Hvordan går man fram for å DNA-teste 2 personer om mulig farskap til min sønn? Hva gjør jeg hvis jeg bare kjenner den ene farens etternavn, men ikke den andre?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 16.04.2018

Jeg er gutt 23 og jeg føler jeg har tapt barndom. Har en alkoholiker som mor og en far som har rust seg gjennom hele barndommen min. Har vært vitne til mye jeg ikke burde vært vitne til. Vold og ganske mange rusede personer og en død person da jeg var 12 år. Og da jeg var 13 år, sa jeg til barnevernet når de var på besøk at min far ruset seg og det lå narkotika oppe på soverommet hans uten at jeg ble tatt ut av familien. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem, jeg er så glad i mine foreldre.

Les mer

Far deler alt av konflikter med sønnen

Publisert: 16.04.2018

Jeg lurer på hva jeg kan gjøre i en sak der far til min tenåringssønn, snakker om alt av sine egne konflikter og problemer han har med meg og de to andre mødrene han har barn med. Jeg har prøvd å få han til å forstå at det bare skader gutten å måtte høre om alle voksenproblemene hans. Det når ikke inn, og det begynner å bli et ganske stort problem. Sønnen min kommer til meg og er lei seg fordi at pappa har fortalt at jeg er sur på han. Hva kan jeg gjøre og hvor kan jeg søke hjelp?

Les mer
1 2 3 308