Spør advokaten

NB! Tjenesten holder stengt i juli.

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Etter samlivsbrudd vil far at barna også skal ha hans etternavn

Publisert: 04.08.2021

Etter samlivsbrudd vil far ha sitt eget etternavn ført inn som mellomnavn til sina barn i folkeregisteret/pass etc. Barnas mor nekter å gi samtykke til farens etternavn i tillegg til sitt eget. Da barna ble født hadde begge foreldrene samme etternavn. Etter bruddet tok faren tilbake sitt fødenavn. Foreldrene har delt omsorg/bosted (50/50) for barna. Hva kan far gjøre for å få ekssamboeren (barnas mor) til å gi samtykke til navne endringen? Hvilken rettigheter har han i dette tilfellet?

Les mer

Bidrag til barn over 18

Publisert: 04.08.2021

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Les mer

Bidrag til barn som er adoptert bort?

Publisert: 04.08.2021

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Les mer

Kan 16-åringen selv bestemme hvor hun vil bo?

Publisert: 04.08.2021

Spørsmål ang bosted. Min datter er 16. Hennes far har flyttet til utlandet. Far forsøker å overtale henne til å flytte til han. Kan hun, hvis hun ønsker å flytte til ham?

Les mer

Hva dekker mors ansvarsforsikring?

Publisert: 04.08.2021

Jeg har vært utsatt for vold i nære relasjoner fra 1989 til 2016 og har fått ptsd-diagnose i 2017. Jeg har anmeldt min far for det og har sendt inn en erstatningskrav til KVE. Min mor har innboforsikring fra LO favør som skal dekke ektefelle også. Vil ansvarsforsikringen til min mor dekke kravet mot min far. Min mor og min far var separert i 2016. Vilkår forsikring: https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring

Les mer

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

Publisert: 04.08.2021

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer

Dagsbøter for forsinket bolig

Publisert: 04.08.2021

Vi har kjøpt en prosjektert bolig (bustadoppf.l gjelder). Rammetillatelse ble godkjent i 2018. Oppstart er hittil 6 mnd forsinket, da prosjektet har utløst krav om veiopparbeidelse. Utbygger krangler m myndighetene og krever dispensasjon. Vi satte forbehold i budet om overtagelsesdato. Det ble tatt inn i vår kontrakt slik: "Forbehold: boligen skal overleveres senest 1. kvartal 2022". Vi mener dette MÅ utløse dagbøter uansett årsak til forsinkelsen? Stemmer det, eller er vi blitt lurt?

Les mer

Anke avslag på søknad om pasientskadeerstatning

Publisert: 04.08.2021

Jeg har fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning, og anken ble ikke behandlet i Forliksrådet, da erstatningsbeløpet var for høyt til at de kunne behandle det. Jeg fikk beskjed om at dette må videre til tingretten for behandling der. Hvordan går jeg frem får å reise en slik sak? Jeg har grundige uttalelser fra sakkyndige som støtter min sak.

Les mer

Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

Publisert: 30.06.2021

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver har trukket tilbake jobbtilbud

Publisert: 30.06.2021

Jeg er utdannet adjunkt, var fast ansatt, men i vår var jeg på utkikk etter ny jobb i en annen kommune Jeg søkte ved en skole, her ble jeg innstilt nr 2, jeg ringte derfor aktivt opp de andre skolene i kommunen i håp om å nå ut før ansettelsesprosessen var sluttført. Jeg fikk tilsagn om 100 % vikariat fra 1.8. I ettertid er tilsagnet som jeg fikk pr SMS trukket tilbake. Jeg hadde før tilbaketrekkelsen sagt opp min nåværende jobb, for å gi min plass der til nye søkere. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer
1 2 3 454