Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Erstatning for voldtekt i utlandet

Publisert: 12.05.2021

Jeg ble voldtatt i utlandet. Av min biologiske far. Kan jeg søke om voldsoffererstatning? Jeg har posttraumatisk stress lidelse og sliter veldig med alt jeg har opplevd da jeg var lite . Har blitt ufør på grunn av dette. Jeg har hørt at jeg kanskje kan ha krav på dette? Men siden det skjedde i utlandet og ikke her i Norge så vet jeg ikke hvordan det fungerer. Jeg var veldig liten og dette ble ikke anmeldt. Jeg ble tatt med til lege i Norge som 7-åring tror jeg. Kan noen hjelpe meg?

Les mer

Fått bot pga tauing av bil

Publisert: 12.05.2021
Emneord:

Jeg og min far ble stoppet av politiet når vi tauet en bil med en annen. Begge bilene er registrert, forsikret og har skilter. Vi har nå fått ilagt en bot på 6000 kr hver for overtredelse av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf §3. Tauet var 4,3 meter langt og var et slepetau. Vi mener at vi ikke har gjort noe galt og at vi tauet på riktig måte. Har vi gjort noe straffbart?

Les mer

Gjelder gammel kontrakt i nytt firma?

Publisert: 12.05.2021

Jeg hadde kontrakt med et firma hvor jeg ble innleid som konsulent, de gikk konkurs. Jeg fortsatte med det nye firmaet. De opprettet i samme stilling uten å få ny kontrakt, gjelder den gamle kontrakten fortsatt?

Les mer

Lov å kjøpe domenet til en konkurrent?

Publisert: 12.05.2021

Jeg har kjøpt opp et domene til en konkurrent, de eier .no, jeg har kjøpt .com. Er det noen regler for hva jeg ikke kan gjøre med det? Kan jeg få det til å linke til en annen nettside?

Les mer

Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Les mer

Fullførte ikke grunnskole pga manglende diagnose

Publisert: 10.05.2021

Er en gutt på 21 år som fikk diagnose ADHD som barn. Har ikke klart å fullføre grunnskolen da jeg mangler de 2 siste årene. Fikk nylig diagnose Aspergers og mener dette burde vært oppdaget for mange år siden. Fikk lite oppfølging av skole.

Les mer

Når skal betaling finne sted?

Publisert: 10.05.2021
Emneord: ,

Når det i et gjeldsbrev er oppgitt at betaling skal finne sted innen f.eks. 2021, betyr det at betaling skal finne sted innen 31.12. 21 eller innen ( i betydningen FØR 2021 ) altså 31.12.2020?

Les mer

Kan man bruke et hvilket som helst domenenavn?

Publisert: 10.05.2021

Kan en kjøpe et domene med samme navn bare et forskjellig .com og redirekte til egen nettside? For eksempel kjøpe vg.com og redirekte til pantertanter.com, uten at det er rettighetsproblemer?

Les mer

Oppheves kontrakt ved konkurs?

Publisert: 10.05.2021
Emneord: ,

Hvis firmaet en har kontrakt med går konkurs, er kontrakten automatisk opphevet da?

Les mer

Får advarsel av arbeidsgiver

Publisert: 10.05.2021

Innkalt til møte av arbeidsgiver som skal vurdere å gi meg en advarsel for ordrenekt/brudd på lojalitetsplikten. Er ikke 100 % på hva de sikter til, men tror det handler om at jeg tok et møte med to av mine ansatte, hvor av den ene hadde klaget på meg til mine leder. Det jeg tenker på er forholdsmessighet. Står denne advarsel i forholdsmessig relasjon til konsekvensen for meg dette kan innebære/hensikten med advarselen?

Les mer
1 2 3 442