Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hytte som gave fra uskiftet bo

Publisert: 20.02.2020

Far sitter i uskiftet bo, vi er tre barn av hans ekteskap, livsarvinger. Far har to hytteeiendommer med ulik verdi. Han ønsker å gi den mest verdifulle til ett av barna som gave. Er det mulig? Eller må det regnes som forskudd på arv?

Les mer

Arv fra grandtante

Publisert: 20.02.2020
Emneord: ,

Jeg har en grandtante som er barnløs. Hun skrev testamente for mange år siden, hvor formuen deles mellom min far og hans søsken. Hun ønsker å gi arv til meg, det er to alternativer. Kan hun skrive dette ønsket som et vedlegg til testamentet uten vitner? Har dere en mal på et slikt vedlegg? Hun ønsker i utgangspunkt å gi meg arven mens hun lever, men jeg er redd for at arvingene blir sure! Hun ønsker ikke at andre skal vite om dette mens hun lever! Jeg tenker at vedlegg er minst konfliktskapende?

Les mer

Mange midlertidige kontrakter

Publisert: 20.02.2020

Jeg har jobbet i det samme selskap som fastbud for mer enn 4 år. Fra 01.03.2019 jobber jeg nå som D-Leder vikar og jeg har fått inntil nå 3 midlertidlig kontrakter siden 01.03.19, nå det ser ut jeg skal få andre midlertidlig kontrakt for 2 uker. Stilling er i søknad siden januar. Hvor mange ganger er lov å få midlertidlig kontrakter?

Les mer

Dårlig lydisolasjon i kollektiv

Publisert: 20.02.2020

Jeg bor i kjelleren i et kollektiv med 5 andre. I kjelleren er det et annet soverom. Veggen i mellom soverommene ble satt opp for ca. 10 år siden av huseier. Denne veggen er såpass dårlig isolert at man kan holde en samtale gjennom veggen. Det er nesten umulig å sove om personen i det andre rommet er der og spiller dataspill (f.eks) fordi tastatur lyder og snakking går rett igjennom. Har jeg krav på å si opp leieforholdet/ holde tilbake leie når jeg ikke kan bruke rommet slik det var tiltenkt?

Les mer

Erstatning etter oppvekst med rus

Publisert: 20.02.2020

Jeg vokste opp alene med en psykisk syk, aktivt suicidal og rusavhengig mor og en alkoholisert stefar. Barnevernet var inne i bildet og visste om situasjonen, men gjorde ingen inngrep enda jeg viste tydelige tegn på å være traumatisert. Da jeg fylte 18 år, fikk jeg ikke mer oppfølging, enda jeg bønnfalt om hjelp. Mor ble sykere med et hjelpebehov døgnet rundt. Det endte fatalt. I dag noen år senere er jeg diagnostisert med PTSD, mulig C-PTSD, og sliter med å fungere. Har jeg rett på erstatning?

Les mer

Betaling til bistandsadvokat

Publisert: 20.02.2020

Når en mor som har mistet sin datter som ble banket opp med døden til følge, får tildelt gratis bistandsadvokat. Er det riktig at advokaten tar ut ca 35 000 i lønn til seg selv av avdødes konto. Er det ikke staten som skal betale han?

Les mer

Fordeling av bolig ved skilsmisse

Publisert: 20.02.2020

Jeg hadde boligen min kone og jeg bor i nå før jeg traff henne. Vi har vært gift siden 2004. Jeg har betalt lån i alle år. Hva har hun krav på ved et samlivsbrudd? Har hun krav på halvparten av verdiøkningen siden hun flyttet inn. Hun har bidratt med noe penger til oppussingen, mens jeg har betalt ferier bla. Jeg har vesentlig høyere lønn enn henne.

Les mer

Eks krever husleie for leilighet

Publisert: 20.02.2020

Jeg har flytta ut i fra leiligheten som jeg og eks-mannen leide. Har adressa mi i en by, men boadressa i en annen. Kan han kreve noe, halve husleia, da jeg ikke har bodd der på snart 2 mnd?

Les mer

Overta kollegas arbeidsoppgaver pga sykemelding

Publisert: 20.02.2020

En kollega har vært sykemeldt i en lengre periode. Jeg er den eneste som kjenner kollegaens arbeidsoppgaver og jeg må dekke oppgavene. I en kort periode er det helt ok, jeg får overtidsbetalt. Når det derimot går over flere måneder begynner lange kvelder for å dekke egen og kollegas stilling ut over livskvaliteten. Jeg har familie, men er sliten og lite energi på kvelder og i helger. Kollega skal tilbake men i delvis sykemelding om en måneds tid. Jeg må bidra videre. Har jeg rett på økt lønn?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

Publisert: 20.02.2020

Jeg er eneste arving til forelder som sitter i uskiftet bo og som vurderer å overføre hytte til meg. Hvilke regler gjelder for gave? Hvilke regler gjelder for forskudd på arv? Og hvilke skattemessige hensyn er det å tenke på mht økt formue når hyttas antatte verdi ligger under beløpet for mitt boliglån?

Les mer
1 2 3 298