Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mistet lisens – får ikke uføretrygd

Publisert: 23.01.2020
Emneord: ,

Har mistet jobblisensen på grunn av jobben. Var sjømann. Fikk avslag fra NAV om uføretrygd hva kan jeg gjøre. Har ikke hatt inntekt siden mai 2019 og betalt folketrygd i 39 år.

Les mer

Betaling for helligdager når man er timebetalt

Publisert: 23.01.2020

Får man ikke betalt for helligdager når man har timesbetalt selv om man har faste arbeidstider som er spesifisert med ukedager og tid per dag? Og alle uker er like hele året. Hadde ikke dagene være hellige så ville man altså jobbet disse dagene.

Les mer

Jobbe etter å ha mistet lisens

Publisert: 23.01.2020
Emneord:

Kan jeg jobbe igjen etter og mista lisensen etter ryggskade nesten 2 ar med fysioterapi?

Les mer

Arbeidstid som personlig assistent

Publisert: 22.01.2020

Jeg jobber som brukerstyrt personlig assistent og funksjonsassistent. Kontraktene våre spesifiserer et visst antall timer vi skal jobbe per uke. Om den jeg jobber for drar på ferie en uke, er sykmeldt e.l. mister jeg en del av eller alle timene mine, og dermed en del av inntekten min. Er dette egentlig riktig og lovlig praksis?

Les mer

Klage på erstatningsvedtak etter skade

Publisert: 22.01.2020

Min datter har fått innvilget erstatning fra to ulike forsikringsselskaper etter en ryggoperasjon med avstiving av ryggsøylen. De to forsikringsselskapene har kommet frem til ulik invaliditetsgrad. Selskap nr 1 har sagt mellom 20 %-30 % og da tilbudt 20 %. Selskap nr 2 har sagt 15 %-20 % og tilbudt 15 %. De bruker samme invaliditetstabell, men det er selvsagt to ulike leger som har gjort vurderingen. Spørsmålet mitt er om vi bør klage på vedtaket? Tilsier deres erfaring at det er noen vits?

Les mer

Erstatning etter voldsskade

Publisert: 22.01.2020

Jeg er i en politisak det jeg er fornærmet i en sak om blind vold. Jeg skal søke om erstatning, men vet ikke hvordan jeg går frem. Er dette noe dere kan gi meg noen ledetråder på?

Les mer

Skader etter mobbing og vold

Publisert: 22.01.2020

Jeg har fått personskade av diskriminering/mobbing/psykisk vold. Gjort av voksne folk. Bevisst. De involverte ble politianmeldt. Menn det ble henlagt. Jeg har også fått økonomisk byrde som følger. Videre, så fikk jeg påvist magesår pga. stress. Da jeg ikke ble trudd eller hørt. Jeg ønsker å søke voldsoffererstatning. Er det noen som kan hjelpe meg? Jeg ble svært syk. Jeg kan dokumentere alt sammen. Føler jeg står alene og stanger hodet mot veggen.

Les mer

Beholde AAP-ytelser i EU-land

Publisert: 22.01.2020

Jeg lurer på noe i forhold til opphold/flytting utenlands under medisinsk behandling samt ved å beholde AAP ytelse ( AAP eksport ). Er det mulig å beholde adresse i Norge samt ha adresse i Tyskland? Oppholdet er midlertidig og vil være maks 6 mnd. Jeg blir nødt til å folkeregistre meg i Berlin på grunn av jeg blir møtt med vanskeligheter hos det norske helsevern og må oppsøke behandling i Tyskland i stedet. Vil jeg kunne beholde AAP Eksport under registrert opphold i Tyskland?

Les mer

Får ikke yrkesskadeerstatning

Publisert: 22.01.2020

Ble utsatt for yrkesskade i ett svært helseskadelig arbeidsforhold. Trygdekontoret skrev ut godkjenning av yrkesskade, men ble nektet alt i etterkant. Forsikringsselskapet fraskriver seg mandatet ved å binde seg til og forholder seg til avslaget fra NAV. Nå lever jeg av 100 % uførhet begrunnet i de kraftige symptomene som jeg daglig lider av etter yrkesskaden. Uføre-ytelsen er uten medisinsk diagnose og den tilkjente uføre-ytelsen er langt under fattigdomsgrensen. Hvordan takle dette?

Les mer

Fars samboer vil ikke at far skal bo hjemme

Publisert: 22.01.2020

Min far har lettere demens. Han eier sin egen bolig, han har samboer. Min far ble innlagt på sykehjem etter et fall. Han er frisk nok til å bo hjemme og kan få utvidet hjemmetjenester. Samboer nekter å ta ansvar, og mener han derfor skal legges inn på langtidsplass på sykehjem. Hun har fått skrevet ut «ikke samtykkekompetenterklæring» hos min fars fastlege. Kan hun virkelig kreve at han må bli boende på sykehjemmet?

Les mer
1 2 3 356