Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Lege oppdaget ikke brudd etter vold

Publisert: 25.01.2021

Ble utsatt for vold her for en måneds tid siden. Var på legevakten dagen etter for å sjekke eventuelle brudd i ansiktet. Men legen kunne ikke konstatere noe brudd der og da. 2 uker senere ser jeg selv at det er brudd i øyehulen og kinnbenet er klemt inn. Samt brudd i kjeven. Så reiser til legen igjen. Da ble jeg hasteoperert og fikk satt inn plater og noen skruer. Saken er anmeldt. Er det noe man kan søke erstatning for? Evt hvordan går man frem? Syns det blir feil jeg skal betale.

Les mer

Erstatning for tapt skolegang

Publisert: 25.01.2021

Jeg fikk feil diagnose for 12 år siden lett psykisk utviklingshemmet, noe som har ført til at jeg ikke har fått tilstrekkelig med tilrettelegging på skolen og ble mobbet noe som har ført til at jeg ikke klarte å fullføre utdanningen. I 2020 fikk jeg en ny diagnose som tilsier at jeg har lærevansker og den diagnosen jeg hadde tidligere har ført til at jeg ikke fikk noe utdanning eller komme meg ut i arbeidslivet om det er noe jeg kan ha krav på.

Les mer

Avslutte oppdrag hos advokat

Publisert: 25.01.2021

Advokaten jeg har i en arbeidsulykke sender meg samme dag som hun går ut i svangerskapspermisjon beskjed om at hun tar permisjon. Blir sagt det blir overført til en ny i samme firma ( nytilsatt i dette firmaet legger jeg merke til). Føler dårlig kjemi og advokaten klarer ikke sette seg inn i saken raskt nok. Kan jeg avslutte oppdraget?

Les mer

Begjæring om utlegg til avviklet bedrift

Publisert: 25.01.2021
Emneord:

Fått avgjort sak i Forliksrådet der motpart skal betale meg penger. De tapte saken da de ikke dukket opp på møtet. De har ikke betalt og jeg skal da sende inn en «begjæring om utlegg» og må betale et gebyr på nesten 2000,-. Det er jo motpart som skal betale dette tilbake forhåpentligvis. Men vet at de har avviklet bedriften sin nylig og er ikke å få tak i på tlf. De står fortsatt registrert i Brønnøysundregisteret. Kan de slippe å betale fordi de ikke har firmaet nå?Saken har snart vart i 2 år.

Les mer

Hjelpe venn med gjeld

Publisert: 25.01.2021

Hjelper en venn å rydde opp i økonomi. Han har trekk gjennom arbeidsgiver på gammel mva og skatt fra 2013/2014. Selve beløpet er nedbetalt, men det er påløpt mye renter. Er det noen mulighet å søke etatene om at de ettergir noe, og hva legges evt til grunn for at det skal gå i orden? Vi snakker om ca 25 000 i renter på skatt og 125 000,- renter i mva. Jeg vurderer å hjelpe til med privat lån (Jeg har min sikkerhet). I tillegg har han gjeld som ligger hos Lindorff, som er ubetalt.

Les mer

Hva skjer med verdier når man kommer på sykehjem?

Publisert: 25.01.2021
Emneord:

En dame som er 88 år og bor i Tønsberg. Hun er mor til min kone. Hun har 1.8 mill i banken og en leilighet til ca. 5 mill. Hvordan er det vist hun kommer på pleiehjem/sykehjem angående pengene og diverse verdier? Hun er ganske spesiell med penger og sparing og måtehold.

Les mer

Pengegave til person med gjeldsordning

Publisert: 25.01.2021

Min mann har gjeldsordning. Hans mor ønsker å fordele noe av sin formue til sine barn før hun dør. Pga gjeldsordningen vil da pengene gå til min manns kreditorer. Dette er noe hverken hun eller min mann ønsker. Kan hun gi en pengegave til meg uten at det går til hans kreditorer? Jeg har ikke gjeldsordning.

Les mer

Samboer med økonomiske problemer

Publisert: 25.01.2021

Jeg har en samboer som har gjeld hos flere kredittselskaper. Jeg aner ikke hvor mye, men er redd dette kan gå ut over min økonomi. Jeg har god jobb, eier eget hus og bil. Samboer har flyttet inn til meg, og eier ingenting. Vi har delt økonomi, der jeg får litt husleie hver mnd til å dekke faste utgifter tv/strøm/nett/mat. Får han trøbbel med kreditor, kan det da gå ut over meg og min økonomi? Kan det gå ut over hva jeg eier?

Les mer

Betalt for mye for renovasjon

Publisert: 25.01.2021
Emneord: ,

Hei, oppdaget nettop at HIM har fakturert meg for dobbel avgift på renovasjon. Dette begynte juni 2015 uten noen form for varsel. Har vært i kontakt med dem der de bekrefter at det er gjort en feil og at jeg fra nå av bare betaler for en renovasjon. De sier at jeg skal få tilbakebetalt, men bare for 3 av de 5,5 årene. Begrunner dette med at foreldelseslover er 3 år. Kan dette være rett, får jeg ikke tilbakebetalt resten. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Søke arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 22.01.2021

I am planning to apply for skilled work permit. I have my bachelor degree in pharmacy, and hpr number from Norway. But I work in fish factory as a hygiene responsible worker. so is it possible to get work permit visa? Can you suggest me?

Les mer
1 2 3 415