Spør en advokat

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter. Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter to uker.

 

tegn igjen

Oppsagt på grunn av sykdom

Publisert: 18.11.2017
Emneord: ,

Jeg var ansatt siden 2009, men fikk nå oppsigelse fra jobben pga langvarig permisjon uten lønn pga sykdom og død i familien. I år var jeg tilbake på jobben deltid fra januar til juni, men så fikk jeg ikke lov å jobbe over sommeren pga den nye sjefen ville ta ferie. Jeg skulle tilbake på jobb i høst, men fikk varsel om oppsigelse, med grunnlaget at jeg er "for syk" til å jobbe, selv om jeg har vært i behandling og har dokumentasjon fra legen som sier jeg kan jobbe deltid. De har tilbudt 3 måneder.

Les mer

Mor saboterer samvær

Publisert: 18.11.2017

Jeg er pappa til et 8-åring. Jeg jobber offshore og bor i utlandet. Det er rotasjonsjobb, for eksempel: 4 uker på og 4 av. Siden mine feriedager ikke alltid passer med skoleferier, så har jeg spurt moren om å søke fri fra hans skole noen ganger i året (maks 2 uker av gangen ihht loven), så det overlapper med helger slik at vi er sammen mer. Hun nekter oss dette hver gang jeg spør. Avtaler gjort hos familievernkontoret er brutt også, så jeg får ikke lov til å ringe min sønn. Jeg vil saksøke.

Les mer

Ulik tolkning av samværsavtale

Publisert: 18.11.2017

Er i en litt lei situasjon hvor jeg sliter med å få til et samarbeid med min sønns mor. Hun har nettopp funnet ut via sin advokat at hun kan tolke samværsavtalen vår på en annen måte hvorpå hun da frarøver meg og sønn vår 2 uker ferie som vi egentlig har avtalt.

Han starter på skolen neste år og dette er siste året vi kan ha slik ferie som vi hadde avtalt. Lurer på hva konsekvensen er om jeg bare tar ferien ved det ordinære samværet rett før skolen, og bare informerer henne om dette da.

Les mer

Far har forfalsket signatur og har foreldreansvar

Publisert: 18.11.2017

Barnefar har forfalsket underskriften til barnemor og sendt endring av ansvarsrett til folkeregisteret. Barnefar sitter da plutselig med fullt foreldreansvar og barnemor har ikke lenger noe hun skal ha sagt. Hvorfor er dette så lett å forfalske dette og hvordan kan det bevises at barnemor ikke har skrevet under dette skjemaet? Er ikke dette dokumentforfalskning?

Les mer

Hvem skal betale barnas utgifter?

Publisert: 18.11.2017

Jeg har barna mine 50 prosent og får underholdningsbidrag fra tidligere ektefelle. (Pga stor forskjell i lønnsinntekt). Betyr det at jeg skal betale alle treningsavgifter, klubbklær, ski, jakker, sko etc?

Les mer

Vil ikke at mor skal flytte med barnet

Publisert: 18.11.2017

Jeg har en sønn på snart 11år, han bor hos meg 12 dager i uken og hos mor resten. Han trives veldig godt der vi bor, og har mange kamerater.

Mor har funnet seg en ny kjæreste i en annen by og er mye der. Hun har store planer med å flytte. Hva kan jeg gjøre for å ikke miste han? Per i dag har han bare en venn på mors nye hjemsted. Jeg føler at jeg svikter min sønn totalt hvis han må flytte. Teller hans stemme i min sak.

Les mer

Ønsker foreldreansvar alene

Publisert: 18.11.2017

Jeg og far til min datter har delt foreldreansvar. Han har alle årene vært delvis eller helt fraværende og de siste to vært bosatt i utlandet uten egen adresse. Har ikke vært i kontakt med han det siste året og vet ikke hvor han er. Jeg ønsker nå å søke om å få foreldreansvar alene. I tillegg lurer jeg på om jeg har krav på mer enn de 790,- jeg får i farsbidrag?

Les mer

Ønsker å få etterbetalt bidrag

Publisert: 18.11.2017

Har 3 barn, 2var bosatt hos meg 2015-2017. Hadde avtale muntlig om bidrag. Ble aldri betalt. Prøver å få etterbetalt de 2 årene de bodde hos meg, hvordan gå frem når jeg ikke har skriftlig avtale? Han har "straffet" meg med å ikke ha samvær når jeg har nevnt bidrag. Så av hensyn til barna gikk jeg ikke videre med dette.

Les mer

Mangler i bolig under oppføring

Publisert: 18.11.2017

Skal snart overta en bolig under oppføring. Ved forhåndsbefaring la jeg merke til at kursen til en integrert koketopp var på 20A, mens i kontrakten står det at denne kursen skal være på 25A. Jeg er langt fra elektriker, men jeg vet at slike koketopper bruker mye strøm, særlig ved bruk av boost-funksjon.

Kontaktet utbygger om dette per e-post, og han svarte tilbake til meg med kopi til underleverandør om å ta tak i det. Underleverandør svarer ikke. Har allerede betalt for tilvalg. Hva kan jeg gjøre videre?

Les mer

Nabo gjør endringer på felles vei

Publisert: 18.11.2017

Vi har en tinglyst rett til adkomst over naboeiendom. Retten er gjensidig, de kan bruke vår trapp opp til nærmeste gate, og vi kan gå over deres eiendom trappefritt til gaten nedenfor eiendommene. Veien har kun vært brukt til gang/sykkel i nyere tid. Naboen har gjort anleggsarbeid som etablerer en nivåforskjell og vil anlegge to trinn på veien. Vi mener det tar fra oss muligheter ved behov for for eks rullestol, og også er en ulempe for sykkelatkomst. Hva er vår rett?

Les mer
1 2 3 287