Forbrukerklage – egen ordning for forbrukerklage i EU

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Innhold

Hos Forbruker Europa, som er en del av Forbrukerrådet, kan du få råd ved kjøp av varer og tjenester i et annet EU-land eller Island. Forbruker Europa gir råd og veiledning i forbindelse med klagen og er også behjelpelig med å sende din klage til klagenemnder i Europa.

Du kan også få bistand ved tvister. Kontoret har siden 1. januar 2006 erstattet den tidligere ordningen med «clearing houses» i hvert EU-land for å bistå forbrukerne. Forbruker Europa er en del av EEC nett og finansieres av Forbrukerrådet og EU-kommisjonen. Tjenestetilbudet er organisert under Forbrukerrådet.

www.forbrukereuropa.no finner du mer informasjon, kontaktopplysninger og klageskjemaer.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: