Risikotest - Skilsmisse

Viktig å vite om tjenesten

Risikotest

Test ditt juridiske risikonivå

Advokatforeningen ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Tjenesten RisikoTesten er et bidrag til å bevisstgjøre privatpersoner om deres juridiske risiko og fortelle hva advokater kan hjelpe til med.

Risikoen det gjøres oppmerksom på er noe du kan velge å gjøre noe med eller velge leve med videre. RisikoTesten gjør kun oppmerksom på forhold som kan være av interesse for deg å tenke over.

Når har du rett til skilsmisse?

Du har svart på 0 spørsmål, og har maksimalt 9 igjen.

9 av 0 spørsmål besvart

Har dere vært separert i 1 år eller mer? Mer info

For å få skilsmisse må dere ha vært separert i minst et år eller ha bodd fra hverandre i minst 2 år.

Når du har vært separert i mindre enn 1 år har du ikke rettslig krav på skilsmisse.

Hvis søknaden om skilsmisse bare er undertegnet av en av partene, tar det lengre tid å få skilsmisse. Men det er ikke et krav at begge parter skal undertegne søknaden.

Når du har vært separert i minst 1 år har du rettslig krav på skilsmisse, selv om din ektefelle ikke er enig i at dere skal skilles.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet