Voldsofre kan få erstatning fra staten

Voldsofre kan få erstatning fra staten

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Personskader , Voldsoffererstatning , Erstatning

Lov om voldsofferstatning gir den som har vært utsatt for vold, rett til erstatning. Erstatningen utbetales av staten, som igjen krever inn pengene fra den som er dømt for vold. Ordningen betyr at voldsofre slipper å forholde seg til gjerningsmannen.

Fra 30. mars 2012 ble den øvre grensen for voldsoffererstatning økt fra 40 G til 60 G. Grensen kan imidlertid fravikes i særlige tilfeller, eksempelvis der ofrene etterlater seg mange små barn.

Endringene gjelder for handlinger som er funnet sted 1. januar 2011 eller senere.

I 2005 ble det behandlet flere søknader om voldsoffererstatning enn noen gang tidligere. 67 prosent av dem som søkte voldsofferstatning, fikk utbetaling fra staten.

Du finner advokater med kompetanse på personskader på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 584 advokater innen Personskader.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet