Student i utlandet? Sjekk folketrygden

Student i utlandet? Sjekk folketrygden

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Utenlandsopphold , Trygderettigheter , Flytting fra Norge

Norske utenlandsstudenter uten stipend og lån fra Lånekassen må betale for frivillig medlemskap i folketrygden hvis de vil beholde trygderettigheter og retten til gratis helsehjelp i Norge. Studenter med stipend og lån fra Lånekassen beholder alle rettigheter mens de studerer i utlandet.

Innhold

  1. Utenlandsstudent - pliktig medlemskap i folketrygden

For å kunne søke om frivillig medlemskap i folketrygden må du ha bodd i Norge og hatt ordinært medlemskap i minst tre av de siste fem kalenderårene før du søker. Du må også ha nær tilknytning til det norske samfunnet, for eksempel ha familie i Norge. Frivillig medlemskap krever at du betaler, men du kan selv velge hvilke ytelser du betaler for. Helsedelen av folketrygden koster ni prosent av brutto lønn. Hvis du også vil beholde retten til sykepenger, må du betale 14 prosent av brutto lønn. Skal du også inkludere pensjonsrettigheter, må du betale 20 prosent av brutto lønn.  

Utenlandsstudent - pliktig medlemskap i folketrygden

Norske utenlandsstudenter med stipend og lån fra Lånekassen har plikt til å være medlemmer av folketrygden. Medlemskapet omfatter rett til utvidet stønad ved helsetjenester. Lånekassen sender lister over sine utenlandsstudenter til Folketrygdkontoret for utenlandssaker, og disse studentene får automatisk utstedt et trygdebevis.  

Medlemskapet varer i tre måneder etter at studiet i utlandet er avsluttet. Hvis du får jobb i et utenlandsk selskap før det er gått tre måneder, opphører imidlertid medlemskapet i folketrygden den første dagen du er i ny jobb. Det er et unntak fra denne hovedregelen: Retten til utvidet stønad til helsetjenester varer bare til klokka 24.00 den første søndagen i den første måneden etter at studiet er avsluttet, ifølge forskrifter fra Sosial og Helsedepartementet.  

Studenter som vanligvis studerer i Norge, men som skal studere ett eller to semestre i utlandet, blir ikke registrert som utenlandsstudenter i lånekassen. Slike studenter får trygdebevis ved å henvende seg til NAV internasjonalt.

Utenlandske statsborgere som studerer i Norge, kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden for den perioden de oppholder seg i Norge.

Relaterte artikler

Utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Utenlandsopphold , Trygderettigheter , Sykehusopphold , Flytting fra Norge

Hvert år blir en rekke nordmenn som har flyttet hjem fra utlandet og havner på sykehus i Norge, overrasket av en stor regning fra den norske stat. Den samme regningen får norske kvinner som har bosatt seg i utlandet og velger å komme hjem for å føde barn.

Les mer om helsehjelp for norske utvandrere

Skatteplikten forfølger deg ut av Norge

Oppdatert 04.03.2015 Emner: Utenlandsopphold , Skatteplikt , Skatteplikt i utlandet , Flytting fra Norge

Utreise fra Norge medfører ikke automatisk opphør av skatteplikt. Mange kan komme i en økonomisk klemme fordi de i en overgangsperiode er skattepliktig til to land.

Les mer om skatteplikt ved flytting til utlandet

Taper trygderettigheter ved flytting til utlandet

Oppdatert 23.10.2014 Emner: Trygderettigheter , Sykehusopphold , Flytting fra Norge , Behandling i utlandet

Hvis du flytter til utlandet, mister du medlemskapet i folketrygden. Det betyr at du mister retten til trygd og stønader fra Norge og må betale full pris hvis du skulle havne på sykehus under opphold i Norge.

Les mer om flytting til utlandet og medlemskap i folketryden

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet