Mange tvister om stønad til bil

Mange tvister om stønad til bil

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Sosial stønad

Reglene for stønad til bil gir rom for en rekke fortolkninger og et betydelig skjønn. Advokater med erfaring innen trygderett forteller at det ofte oppstår tvister i forbindelse med søknader om stønad til bil.

Innhold

  1. Stønad til bil krever legeerklæring  

Et eksempel på en vanlig tvist er følgende: En uføretrygdet mann søker om stønad til bil, men får avslag fra trygdekontoret med begrunnelsen at han ikke trenger bil fordi han er uføretrygdet og ikke er avhengig av bil for å komme seg til og fra jobb. Mannen klager, og begrunner klagen med at han bor alene og trenger bilen for å kunne handle matvarer og unngå sosial isolasjon.  

I vurderingen av denne og lignende saker gir loven et betydelig rom for skjønn, både når det gjelder om trygdemottakeren har krav på stønad til bil og hvilken biltype som eventuelt er nødvendig for å oppfylle trygdemottakerens behov.

Stønad til bil krever legeerklæring  

Stønad til bil krever at du har legeerklæring. Advokatenes råd er å legge arbeid i utformingen av søknaden, og spesielt legge vekt på å klargjøre og konkretisere hvorfor du har behov for bil, og hvorfor du trenger stønad for å skaffe bil. En advokat med erfaring innen trygderett kan bistå deg i arbeidet med søknaden.

Relaterte artikler

Kort frist for tilbakebetaling av trygd

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Tilbakebetaling av trygd , Trygdemisbruk

Trygdekontoret kan kreve tilbakebetaling hvis du har fått utbetalt for mye i trygd. Tidsfristen for betaling er kort, og du må som regel betale tilbake, selv om feilen ligger hos trygdekontoret. Advokatene råder deg til å ta en grundig sjekk av utbetalingen. Du bør kontakte trygdekontoret dersom du mener du har fått en ytelse du ikke har krav på.

Les mer om tilbakebetaling av trygd

Mange får nei til uførepensjon

Oppdatert 02.01.2015 Emner: Trygd og stønad , Uførepensjon , Uføretrygd

Mange nordmenn får avslag på søknad om uføreytelser. Årsaken er gjerne at trygdekontoret mener at kravet til attføring ikke er oppfylt. Det oppstår ofte uenighet om hvorvidt attføringsopplegget som er gjennomført er hensiktsmessig.

Les mer om uførepensjon

Komplisert beregning av fødselspenger

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Trygd og stønad , Selvstendig næringsdrivende , Sykepenger

For kvinner som arbeider deltid eller er selvstendig næringsdrivende, gjelder egne regler for fødselspenger. Beregningene av fødselspenger for deltidsarbeidende er kompliserte, og selvstendig næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring.

Les mer om beregning av fødselspenger

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet