Mange tvister om bilkjøp

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Kjøp av brukte gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Feil eller mangler ved bilkjøp topper Forbrukerrådets liste over klagesaker, deretter følger leie av boliger og kjøp av mobiltelefoner. Som forbruker har du krav på at den varen eller tjenesten du kjøper skal være i tråd med det du avtalte med selgeren.

Innhold

  1. Forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester
  2. Krav til varer og tjenester

Forbrukerrådet mottar også en del klager på håndverkertjenester. Rørleggere kommer dårligst ut på denne delen av klagestatistikken. Misnøye med håndverkertjenester ender ikke sjelden med at forbrukere søker hjelp hos advokat. Årsaken til dette er at tvister om utførelse av håndverksarbeider kan dreie seg om betydelige beløp.   En advokat kan blant annet bistå med hvordan saken bør håndteres, hvilke argumenter en misfornøyd forbruker bør legge vekt på, og hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

Forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester

Forbrukeres rettigheter ved kjøp av varer og tjenester fremgår av bestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. I korthet gjelder forbrukerkjøpsloven når privatpersoner har kjøpt eller kjøper noe fra en næringsdrivende etter 1. juli 2002, og når en privatperson som skal selge noe bruker en mellommann. Salg av bruktbil kan være et typisk eksempel på bruk av mellommann.    

Kjøpsloven gjelder for privatpersoner som har kjøpt noe fra næringsdrivende før 1. juli 2002, og ved kjøp og salg mellom privatpersoner uten bruk av mellommann. Kjøp og salg av brukte gjenstander via rubrikkannonser er et typisk eksempel på det siste. Kjøpsloven gjelder også hvis selger har brukt en mellommann, men informert om at mellommannen ikke er selger og ikke har ansvar for mangler.

Krav til varer og tjenester

Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve i følge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Det er en forutsetning at du reklamerer i tide.

Les mer: Pass på klagefristen ved kjøp  

Et hovedprinsipp i forbrukerkjøpsloven er at selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Hvis selgeren har andre salgsbetingelser enn de som følger av loven, er disse bare gyldige hvis de er bedre for kjøperen enn det loven krever.  Hvis kjøpsavtalen ikke inneholder spesielle krav til den varen du kjøper, sier forbrukerkjøpsloven at du har krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende varer, og at varen har den kvalitet og de egenskaper som selgeren har opplyst om direkte eller gjennom markedsføring. I tillegg har du krav på at varen oppfyller offentlige sikkerhetskrav, er fri for heftelser og at det følger med en forståelig bruksanvisning.

Relaterte artikler

Egen ordning for forbrukerklager i EU

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Les mer om forbrukerklage i EU

Billig saksbehandling i klagenemnder

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Det offentlige Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre tvister om forbrukeres kjøp av varer og tjenester. I tillegg har en rekke bransjer egne klagenemnder der Forbrukerrådet er representert. Saksbehandlingen er gratis for forbrukere.

Les mer om forbrukerklager

Pass på klagefristen ved kjøp av varer eller tjeneste

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Erstatning

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer om klagefrist på varekjøp

Forsinkelsesrente ved sen betaling

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander

Dersom du betaler en faktura for sent, kan kreditor kreve såkalt forsinkelsesrente.

Les mer om forsinkelsesrente ved sen betaling

Forbrukere har angrerett ved netthandel

Oppdatert 18.11.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av nye gjenstander , Angrerett

Forbrukere som har inngått en kjøpsavtale ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, har som hovedregel angrerett etter reglene i angrerettloven. Dette innebærer at du som forbruker kan ombestemme deg også etter at varen er levert.

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1825 advokater innen Kjøp, salg og leie.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet