FN-skepsis til norsk praksis

FN-skepsis til norsk praksis

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Diskriminering og mobbing , Diskriminering

FNs Menneskerettskomité har uttrykt bekymring for at det norske politiets praksis fører til diskriminering. Vurderingen ble gitt i mars 2006, og ligger i komiteens merknader til Norges rapport om sivile og politiske rettigheter.

Innhold

  1. Urettmessig behandling fra vektere

Personer med ikke-vestlig utseende opplever oftere enn personer med vestlig utseende situasjoner der de mener seg urettmessig behandlet av politi og vektere.

Hvis du mener at politiet urettmessig har stoppet deg på gaten, bør du notere deg politibetjentens tjenestenummer. Dette nummeret skal være tydelig synlig på vedkommendes politiskilt.  

Hvis du mener deg trakassert av politiet uten å bli pågrepet, kan forholdet meldes til Spesialenheten for politisaker. Hvis du får medhold av Spesialenheten for politisaker, kan du ha krav på erstatning. I noen slike saker har man krav på fri rettshjelp.

Hvis du er blitt varetektsfengslet og senere blir frifunnet eller saken blir henlagt, har du krav på oppreising etter en sats på 1500 kroner for hvert påbegynt døgn på glattcelle som varer over fire timer. I tillegg har du krav på dekning av økonomisk tap, for eksempel tapt arbeidsfortjeneste. I slike saker har alle krav på fri rettshjelp.

Urettmessig behandling fra vektere

Vektere har ikke større rettigheter enn andre privatpersoner, og kan for eksempel ikke fjerne folk med makt, forhøre noen eller krever at noen underskriver på at de har begått en straffbar handling. Ved bråk eller mistanke om straffbare handlinger er vektere henvist til å tilkalle polititet. Inntil politiet kommer, kan vektere som andre privatpersoner hindre en person i å rømme. Hvis man blir utsatt for overgrep fra vektere, kan man anmelde det til politiet og eventuelt kreve erstatning. I en del slike saker har man krav på fri rettshjelp.

Du finner advokater med kompetanse på diskriminering på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet