Barn må ikke arve likt

Barn må ikke arve likt

Oppdatert 30.01.2015 Emner: Arv , Testament , Bruksrett , Pliktdelsarv , Livsarvinger

Barn har ikke krav på å arve like mye fra sine foreldre, og det kan være gode grunner til forskjellsbehandling. Loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Innhold

  1. Stor frihet i arveloven
  2. Ulik arv til barna
  3. Mange grunner til forskjellsbehandling ved arv

Hovedregelen i arveloven er at barn har rett til å arve 2/3 av de verdiene foreldrene har når den siste av dem dør. Loven åpner for at den som etterlater seg arv, kan begrense hvert barns arv til en million kroner. En slik begrensning forutsetter at det opprettes et testament. Den siste tredjedelen, friarven, disponerer foreldrene fritt. Hvis foreldrene vil gi friarven til andre enn barna, må de opprette testament.

Stor frihet i arveloven

Arveloven sin hovedregel betyr ikke at barn har krav på å arve. Ingen har plikt til å etterlate seg noe verken til barn eller ektefelle. Så lenge man er i live, står man fritt til å gjøre hva man vil med de verdiene man selv eier.

Et foreldrepar med tre barn kan for eksempel velge å gi hytta til et av barna, eller selge den rimelig til et av barna med bruksrett for seg selv livet ut. De samme foreldrene kan ta opp et lån på sin bolig og gi pengene til et av sine barn, eller de kan selge boligen rimelig til et av barna med bruksrett for seg selv livet ut. De kan også gi bort verdier til utenforstående, for eksempel til veldedige formål eller venner de ønsker å hjelpe. I tillegg kan de selvsagt bruke opp verdiene.

Ulik arv til barna

Regelen om at barn har rett til 2/3 av arven etter sine foreldre, betyr ikke at barna har krav på alt, eller at de har krav på like store deler av arven.

Et foreldrepar må gi 2/3 av arven til sine barn. Hvis de for eksempel har to barn, får barna 1/3 hver. I tillegg kan foreldrene testamentere den frie tredjedelen til et av barna, det vil for eksempel si at datteren kan få 2/3 av arven, mens sønnen får 1/3. Foreldrene kan også testamentere den frie tredjedelen til noen andre.

Barnas rett til å arve sine foreldre kan begrenses til en million kroner pr barn. En slik begrensning forutsetter at det opprettes testament. Et foreldrepar som for eksempel etterlater seg verdier for fem millioner kroner, kan gi datteren den ene millionen hun har krav på etter loven, og testamentere fire millioner kroner til sønnen. Når barna har fått den millionen de har krav på, kan foreldrene også velge å testamentere det de har til overs til andre; nieser eller nevøer, venner eller veldedige formål.

Mange grunner til forskjellsbehandling ved arv

Det kan være mange grunner til å forskjellsbehandle sine barn. Et foreldrepar har for eksempel tre barn, der to har en god og ordnet økonomi, mens et av barna har en vanskelig økonomisk situasjon. Hvis foreldrene har en hytte, og et av barna er spesielt knyttet til denne hytta og bidrar mye med vedlikehold, kan foreldrene ønske at dette barnet skal få hytta, selv om det betyr at et av barna får noe mer i arv enn de andre.  

I tillegg til at slike disposisjoner må fremgå av et skriftlig testament, er det viktig at foreldrene forklarer sine barn hvorfor de velger å forskjellsbehandle. Advokater råder foreldre til snakke med barna om dette. Det kan imidlertid være vanskelig for mange å snakke om døden, og det går også an å gi sine begrunnelser i testamentet.

Les mer om hvordan du skriver testament

Relaterte artikler

Skrive testament

Oppdatert 14.10.2014 Emner: Arv , Testament , Arveoppgjør , Pliktdelsarv , Livsarvinger , Gjenlevendes ektefelles rettigheter

Det kan være mange grunner til å skrive testament. Kanskje ønsker du å tilgodese noen som ikke er livsarving, støtte en veldedig organisasjon eller på annen måte styre hva som skjer med de verdier du en dag etterlater deg.

Les mer

Samboere trenger ofte testament

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Arv , Testament , Pliktdelsarv

Arveloven gir samboere en begrenset arverett etter hverandre. Fra 1. juli 2009 har samboere med felles barn rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Samboere som ønsker å sikre hverandre ytterligere gjennom arv, må opprette testament. Du trenger også et testament hvis du ønsker at deler av arven etter deg skal gå til andre enn barn og ektefelle eller samboer.

Les mer om samboere og testamente

Kampen om hytta

Oppdatert 24.02.2015 Emner: Arv , Forskudd på arv , Bruksrett , Uskifte , Særeie , Skilsmissesæreie , Tinglyse

Even og Petter Jensen mistet alle rettigheter til familiehytta på fjellet, fordi de uten å stille betingelser aksepterte at arven etter faren ikke ble gjort opp da han døde. Uten å kunne gjøre noe må de se på at farens nye kone, Sissel, selger hytta der de har feriert fra de var små. Tapet av hytta kunne vært unngått.

Les mer om arv, uskifte og særeie

Slik skriver du samboeravtale

Oppdatert 15.01.2015 Emner: Testament , Samliv og samlivsbrudd , Samboeravtale

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte viktig at du som har planer om å bli samboer, eller allerede er samboere, inngår en samboeravtale.

Les mer

Vergemål og fremtidsfullmakt

Oppdatert 26.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Forskudd på arv , Livsarvinger , Vergemål for mindreårige og voksne , Kjøp og salg

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer

Den vanskelige odelsretten

Oppdatert 27.01.2015 Emner: Arv , Odel

Odelsretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. I tillegg til lovreglene finnes det en omfattende rettspraksis som er retningsgivende.

Les mer om odel og odelsretten

Treff i Finn advokat

Totalt 1569 advokater innen Arv.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet