Allemannsretten - strenge regler for biler og snøscootere

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Allemannsretten har en begrensning som ikke alle ser ut til å være klar over: Det er ikke adgang til fri ferdsel med snøscootere, motorsykler eller biler i utmark. For bruk av motorkjøretøy gjelder det egne, strenge regler.

Advokater kan fortelle at det oppstår en del misforståelser når det gjelder kjøring med bil og motorsykkel på skogsbilveier og kjøring med snøscootere i utmark, fordi mange tror at allemannsretten gir rett til fri ferdsel med motorkjøretøy.

All ferdsel med motorkjøretøy er regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Hovedprinsippene i loven er at lystkjøring generelt er forbudt, men en del former for nyttekjøring aksepteres i henhold til nærmere bestemte regler. I Finnmark og Nord-Troms er det lov til å drive lystkjøring med snøscooter i spesielle løyper og på islagte vann.

N.B: Regjeringen har for perioden 2014-2018 etablert en forsøksordning med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Det dreier seg om litt over 100 kommuner.

Nyttekjøring med bil, motorsykkel og snøscooter krever tillatelse fra grunneier, og grunneiere kan si nei til all ferdsel med motorkjøretøyer. Grunneiere kan ikke åpne for lystkjøring på sin eiendom. Her gjelder lovens generelle forbud.

Forbudet mot lystkjøring med motorkjøretøy i utmark gjelder også bruk av rullestoler med motor.

Relaterte artikler

Allemannsretten ved telting og bærplukking

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel , Motorisert ferdsel i naturen

Du har hørt om et skogsbæreldorado, men lurer på om det er mulig å ta seg dit fordi du må passere privat eiendom og gå på privat vei? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge du f. eks. går langs kanten av et jorde eller på opptrådte stier. Når veien går gjennom utmark, kan du ferdes der både på sykkel og til fots.

Les mer om telting og bærplukking

Stengsler skaper konflikter i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Ulovlige gjerder og skilt med "Privat eiendom, ingen adgang" i strandsonen og annen utmark skaper konflikter mellom grunneiere og norske kommuner, og mellom grunneiere og turgåere.

Les mer om stengsler i strandsonen

Dette er allemannsretten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Utviklingen går i retning av stadig sterkere vern av allemannsretten, spesielt i strandsonen. Det er som oftest i strandsonen at det oppstår interessekonflikter mellom grunneiers og allmennhetens rettigheter.

Les mer om allemannsretten

Allemannsretten - hvor går grensene for fri ferdsel?

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Allemannsretten står sterkt i Norge, og de fleste søndagsturer og badeutflukter gjennomføres uten konflikt av noe slag. Når konflikter likevel oppstår, handler det ofte om uklare grenser mellom innmark og utmark.

Les mer om allemannsretten og fri ferdsel

Allemannsretten ved ferdsel i strandsonen

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv , Allemannsretten , Fri ferdsel

Du har funnet drømmesvaberget for soling og bading, men lurer på om du har lov til å slå deg ned, fordi det ligger på privat eiendom? Allemannsretten gir deg lov til dette så lenge det er i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og det skjer uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Les mer om ferdsel i strandsonen

Rett til miljøinformasjon

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Friluftsliv

Visste du at du har rett til informasjon om utslipp av miljøfarlige stoffer og andre miljøproblemer i nærområdet ditt? Din rett til miljøinformasjon gjelder både overfor bedrifter og offentlige myndigheter.

Les mer on dine rettigheter til miljøinformasjon

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet