Advokatenes råd ved personskader

Advokatenes råd ved personskader

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Personskader , Sykemelding , Voldsoffererstatning , Pasientskadeerstatning , Klage på behandling , Pasientskade

Advokater med erfaring fra saker som gjelder personskader, har en rekke råd til den som blir skadet. Rådene er blant annet å sikre bevis på ulykkesstedet, oppsøke lege snarest mulig og være raskt ute med å melde skaden til forsikringsselskapet.

Innhold

  1. Oppsøk lege jevnlig etter personskade
  2. Meld fra til forsikringsselskapene etter personskade
  3. Kontakt advokat etter personskade
  4. Følg opp arbeidsgiver etter en arbeidsulykke med personskade

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du selv er omtåket, bør du be om hjelp til å fylle ut skademeldingen, gjerne fra politiet.

Oppsøk lege jevnlig etter personskade

Du bør kontakte lege snarest mulig etter en ulykke og få registrert alle smerter og andre symptomer. For sikkerhets skyld bør du be om at det blir tatt røntgenbilder og kontrollere at alle skader, smerter og symptomer er tatt med i legejournalen.  

I tiden etter en ulykke bør du gå jevnlig til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. En korrekt og utførlig legejournal er et viktig bevis i en erstatningssak. Også i tiden etter ulykken bør du gjennomgå journalen for å forsikre deg om at alle opplysninger kommer med.  

Du har i mange tilfeller krav på erstatning for alle ekstra kostnader du har hatt som følge av ulykken. For å dokumentere kravene dine bør du ta vare på alle kvitteringer fra lege, fysioterapeut, kiropraktor, apotek osv. Advokatene råder deg også til å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og noterer hva du har fortalt legen/behandleren.  

Meld fra til forsikringsselskapene etter personskade

Hvis du har vært utsatt for en skade eller ulykke, har du plikt til å melde fra til forsikringsselskapet så snart du har fått kunnskap om skaden. Meldingen skal gis skriftlig og sendes alle selskaper der du har forsikring, både privat og gjennom jobb. I en del erstatningssaker har du krav på renter av erstatningsbeløpet. Rentene begynner som regel å løpe to måneder etter at du meldte fra om ulykken eller skaden.  

Kontakt advokat etter personskade

Har du vært utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med en advokat som har erfaring med personskader. Advokater som arbeider med slike saker har også oversikt over hvilke forsikringer som dekker juridisk bistand og hva du eventuelt må gjøre for å sikre at du får dekket kostnadene til advokat.

Ved arbeidsulykker bør du først søke hjelp fra eget fagforbund.  

Følg opp arbeidsgiver etter en arbeidsulykke med personskade

Etter en arbeidsulykke har arbeidsgiveren din plikt til å senderapport til Arbeidstilsynet og yrkesskademelding til både trygdekontoret og yrkesskadeforsikringsselskapet. Advokater med erfaring fra personskader råder deg til å be om en kopi av yrkesskademeldingen, slik at du får mulighet til å sjekke at alle opplysninger om skaden eller ulykken er tatt med.

Relaterte artikler

Stadig flere pasienter søker pasientskadeerstatning

Oppdatert 28.01.2015 Emner: Personskader , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter , Klage på behandling , Pasientskade

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet.

Les mer om pasientskadeerstatning

Voldsofre kan få erstatning fra staten

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Personskader , Voldsoffererstatning , Erstatning

Lov om voldsofferstatning gir den som har vært utsatt for vold, rett til erstatning. Erstatningen utbetales av staten, som igjen krever inn pengene fra den som er dømt for vold. Ordningen betyr at voldsofre slipper å forholde seg til gjerningsmannen.

Les mer om voldsoffererstatning

Mange tvister om nakkeslengskader

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Personskader

Det er vanskelig å stille en sikker diagnose ved nakkeslengskader, og det oppstår ofte tvister etter slike skader. Uenigheten kan gjelde både om ulykken var årsaken til skaden, og hvilke behandlingsutgifter forsikringen skal dekke.

Les mer om tvister rund nakkeslengskader

Hvem kommer først i helsekøen?

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Helse , Rettighetspasient , Behandling i utlandet , Klage på behandling

Helsevesenet prioriterer pasienter. Først i køen kommer pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Deretter følger pasienter som har krav på nødvendig helsehjelp. Disse rettighetspasientene har krav på helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist.

Les mer om helsehjelp og helsekø

Regler for tvangsbehandling

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Helse , Klage på behandling , Tvangsbehandling , Tvungen psykisk helsevern

Ved alvorlige sinnslidelser kan det bli gjennomført tvangsbehandling. Både pasienten selv og pårørende har mulighet til å klage. Mange pasienter får ikke den individuelle planen de har krav på.

Les mer om regler for tvangsbehandling

Vet for lite om pasientrettigheter

Oppdatert 26.01.2015 Emner: Helse , Pasientskadeerstatning , Pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven gir deg betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning. Mange vet for lite om rettighetene sine, og det har vist seg at en del av rettighetene er vanskelige å gjennomføre i praksis.

Les mer om pasientrettigheter

Treff i Finn advokat

Totalt 623 advokater innen Personskader.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet