Emneord: Oppsigelsestid

Relaterte artikler

Mange brudd på reglene for oppsigelse

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er mange eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer om reglene for oppsigelse

Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Oppdatert 21.08.2014 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid , Nedbemanning

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer om krav ved nedbemanning og oppsigelser

Strenge krav ved nedbemanning

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed , Oppsigelsestid , Nedbemanning , Midlertidig ansettelse , Permisjon , Permittering

En bedrift som skal nedbemanne, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Arbeidstakerne og de tillitsvalgte har krav på informasjon og medinnflytelse. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte, gjelder egne regler med sterkere rettigheter for de tillitsvalgte.

Les mer om krav til nedbemanning

Treff i Finn advokat

Totalt 1002 advokater innen Oppsigelsestid.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet