Emneord: Jobb

Relaterte artikler

Retten til å varsle om forhold på jobben

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Jobb , Varsling

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten dersom fremgangsmåten ved varslingen er forsvarlig.

Les mer om varsling om forhold på jobben

Oppsigelse skyldes økte krav til prestasjoner

Oppdatert 21.08.2015 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Slike oppsigelsessaker er kompliserte. Retten stiller strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Les mer om krav ved oppsigelse

Mange brudd på reglene for oppsigelse

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er mange eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer om reglene for oppsigelse

Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Oppdatert 19.08.2015 Emner: Jobb , Oppsigelse , Oppsigelsestid , Nedbemanning

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer om krav ved nedbemanning og oppsigelser

Mobbing kan gi rett til erstatning

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Jobb , Sykemelding , Mobbing , Arbeidsmiljø , Rasisme

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer om mobbing på arbeidsplassen

Strenge krav ved nedbemanning

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Jobb , Oppsigelse , Avskjed , Oppsigelsestid , Nedbemanning , Midlertidig ansettelse , Permisjon , Permittering

En bedrift som skal nedbemanne, må følge strenge krav til fremgangsmåten. Arbeidstakerne og de tillitsvalgte har krav på informasjon og medinnflytelse. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte, gjelder egne regler med sterkere rettigheter for de tillitsvalgte.

Les mer om krav ved nedbemanning

Treff i Finn advokat

Totalt 1013 advokater innen Jobb.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet