Hopp direkte til innhold - Hopp direkte til Søk

Advokat, advokathjelp - finn advokat i Oslo, Bergen, Trondheim m.m

Voldsofre kan få erstatning fra staten

Lov om voldsofferstatning gir den som har vært utsatt for vold, rett til erstatning. Erstatningen utbetales av staten, som igjen krever inn pengene fra den som er dømt for vold. Ordningen betyr at voldsofre slipper å forholde seg til gjerningsmannen.

Oppdatert 18.09.2013 | Emner: Personskader , Voldsoffererstatning , Erstatning

Fra 30. mars 2012 ble den øvre grensen for voldsoffererstatning økt fra 40 G til 60 G. Grensen kan imidlertid fravikes i særlige tilfeller, eksempelvis der ofrene etterlater seg mange små barn.

Endringene gjelder for handlinger som er funnet sted 1. januar 2011 eller senere.

I 2005 ble det behandlet flere søknader om voldsoffererstatning enn noen gang tidligere. 67 prosent av dem som søkte voldsofferstatning, fikk utbetaling fra staten.

Relaterte artikler

Uenighet om årsaker til yrkessykdom

Oppdatert 18.09.2013 | Emner: Personskader , Erstatning

Du må oppfylle en lang rekke kriterier for å få godkjent en sykdom som yrkessykdom. Sykdommen kan oppstå lenge etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det blir ofte tvister om hvorvidt en sykdom skyldes skadelig påvirkning på arbeidsplassen.

Les mer om årsak til yrkessykdom

Advokatenes råd ved personskader

Oppdatert 02.10.2014 | Emner: Personskader , Sykemelding , Voldsoffererstatning , Pasientskadeerstatning , Klage på behandling , Pasientskade

Advokater med erfaring fra saker som gjelder personskader, har en rekke råd til den som blir skadet. Rådene er blant annet å sikre bevis på ulykkesstedet, oppsøke lege snarest mulig og være raskt ute med å melde skaden til forsikringsselskapet.

Les mer om advokatens råd ved personskader

Mange tvister om nakkeslengskader

Oppdatert 02.10.2014 | Emner: Personskader

Det er vanskelig å stille en sikker diagnose ved nakkeslengskader, og det oppstår ofte tvister etter slike skader. Uenigheten kan gjelde både om ulykken var årsaken til skaden, og hvilke behandlingsutgifter forsikringen skal dekke.

Les mer om tvister rund nakkeslengskader

Kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Oppdatert 22.10.2014 | Emner: Forsikringer , Forsikringsoppgjør , Erstatning , Skadeoppgjør

Nyere rettspraksis viser at det skal mye til før forsikringsselskapet kan redusere eller avslå erstatning fordi forsikringstakeren har vært uaktsom. Det er flere grader av uaktsomhet, og vurderingen vil som regel være basert på skjønn.

Les mer om reduksjon av erstatning

Uenighet om erstatning etter personskader

Oppdatert 18.09.2013 | Emner: Personskader , Uførepensjon , Uføretrygd , Yrkesskadeerstatning

Etter personskader kan det oppstå uenighet mellom forsikringsselskapet og den som krever erstatning. Uenigheten kan dreie seg både om hvorvidt skaden gir rett til erstatning, og om størrelsen på erstatningen.

Les mer om erstatning etter personskade

Pass på meldefristen ved forsikringskrav

Oppdatert 22.10.2014 | Emner: Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Opplysningsplikt , Erstatning

Forsikringsavtaleloven sier at du mister retten til erstatning hvis du er for sent ute med å melde ditt krav til forsikringsselskapet. Det er en del konflikter om meldefrister, og du bør ikke automatisk godta en påstand om at kravet er meldt inn for sent.

Les mer om meldefrist ved forsikringskrav

Treff i Finn advokat

Totalt 609 advokater innen Personskader.

Til toppen
Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet