Voldsoffererstatning etter ødelagt barndom

Publisert: 20.11.2014

Jeg er 19 år gammel. Er det mulig for meg å kreve erstatningspenger for ''ødelagt barndom''? Som syvåring mistet min far foreldreretten over meg pga vold. Hvor sannsynlig vil det være for at jeg får noe?

Svar:

Det er sannsynlig at du kan ha krav på erstatning. Dersom du har vært utsatt for vold og fysiske overgrep kan du søke voldsoffererstatning. Se nærmere informasjon på www.voldsoffererstatning.no.

En annen erstatningsordning i slike saker administerers av Statens Sivilrettsforvaltning, og heter Rettsferdsvederlag fra Staten. Se nærmere informasjon på www.sivilrett.no.

Med vennlig hilsen

advokat Olav Gunnheim

Del denne artikkelen: