Viljeserklæring ved dødsfall før barna blir 18

Publisert: 02.12.2019

Jeg har daglig omsorg for mine 2 minste barn 9 og 12 år. I og med min alder vil jeg tegne ned ett dokument med navn "Viljeserklæring". Om jeg dør før mine 2 minste har fylt 18 år vil jeg min daglige omsorg skal overtas av mine 4 eldste døtre. Vi har diskutert dette på forhånd. Årsak er dessverre ei alkoholisert mor. Tragisk, men sant. Hvordan skal jeg gå frem og hva må gjøres juridisk sett så viljeserklæringen blir 100 % gyldig?

Svar:

Siden viljeserklæringer ikke er juridisk bindende, er det ingen formkrav til denne. Det er en god idè å følge de samme formkravene som for eksempel ved et testament. Man bør også begrunne erklæringen godt. Det er personen som er benevnt i viljeserklæringen som feks må sette frem et krav til domstolen om å få foreldreansvaret, og da vil en god begrunnet erklæring stille sterkere.

Det er ikke noe formelt register hvor viljeserklæringer registreres. Det bør derfor fremgå av viljeserklæringen hvor den er oppbevart og hvem som eventuelt har kopi av erklæringen.

Del denne artikkelen: