Vil starte opp nedlagt familiegård

Publisert: 19.06.2018

Sitter nå i en situasjon hvor mine besteforeldre har lagt ned sin gård (100 mål dyrka) ettersom hverken min far eller noen av mine tre søsken var interessert i å fortsette. Hvordan er det med odel og driveplikt dersom jeg skulle ønske å starte opp på nytt på denne gården? Må det gå gjennom min far(som jeg ikke har spurt), eller kan mine besteforeldre bestemme?

Svar:

Det er uklart om gården er underlagt odelsrettigheter siden du skriver den er lagt ned.

Om det er landbruk underlagt odel, skal det følge odelsrekkefølgen, så det er ikke opp til dine besteforeldre å bestemme dette.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: