Vil si opp som daglig leder

Publisert: 20.06.2019
Emneord: ,

I litt over et år har jeg vært daglig leder i 10 % stilling og eid 55 % i et AS sammen med en designer i 10 % stilling som eier 45 % av aksjene. Men det har ikke fungert så bra og 19. mai meldte jeg at jeg ønsket å avslutte samarbeidet og at jeg ønsket bud på aksjene mine. Jeg mottok ingen bud, og da jeg ønsker å tre ut raskt tilbød jeg aksjene for kr 1 per stykk, tilbudet ble godtatt av 45 % aksjeeier skriftlig per epost, men sa at hun trengte tid til å undertegne salgsavtale. Hvordan avslutte?

Svar:

For å si opp din stilling som daglig leder, vil de alminnelige oppsigelsesfrister gjelde, med mindre du har avtalt noe annet. Arbeidsmiljølovens §15-3 hjemler den alminnelige oppsigelsesfristen i dette tilfellet, den er en måned fra og med første dag i måneden etter at du sier opp.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: