Vil si fra seg arv med stor gjeld

Publisert: 19.06.2018

Arv etter far, der gjeld er høyere enn verdi i bolig, hvilken mulighet har vi til å si fra oss arv? Det er nå sendt ut en proklama, men vi ser allerede at oppgjøret vil gå i minus. Hva skjer i praksis, om vi sier ifra oss retten til arv, vedrørende hus og bil som far er oppført med? Strøm, forsikringer osv?

Svar:

Man er ikke pliktig til å motta arv. Dere lar dermed være å erklære at dere overtar boet i privat skifte. Ved bo som har lite eller ikke noe til skifte, kan det gis en skifteattest etter skiftelovens § 80, til den som ordner med begravelsen osv. Den som mottar slik attest, blir kun ansvarlig for det beløpet som fremgår av attesten.

Om ingen overtar boet på privat skifte, så skal retten overta boet, men det er kun om det antas å være midler til dekning av skifteomkostninger m.m.

Også kreditorer som har utlegg kan kreve skifte.

Jeg anbefaler at dere tar kontakt med tingretten når proklamafristen er utgått.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: