Vil kun kjøpe boligen på småbruket

Publisert: 11.01.2019

Er det mulig å kun kjøpe boligen som er knyttet til et småbruk (nedlagt) med boplikt? Det tilhører min mor og jeg er eneste arving. Hun ønsker ikke å selge hele gården i frykt for at jeg kommer til å selge den i fremtiden. Hun lar meg imidlertid kjøpe kun boligen dersom dette er mulig. Er det evt. andre muligheter for meg å ha en form for eierskap i boligen slik at jeg kan ta opp lån til oppussing etc.? Min mor vil gjerne at jeg bosetter meg der, men er som sagt redd for at jeg skal selge.

Svar:

I teorien vil det være mulig å fradele selve boligeiendommen på gården slik at overdragelsen kun vil gjelde boligen som da vil få et eget gårds- og bruksnummer. Etter bestemmelsen i jordloven § 12 det likevel en rekke begrensninger på fradeling av landbrukseiendommer. Det er dermed ingenting automatikk i at dere får medhold i en eventuell søknad.

En annen løsning kan imidlertid være at du kjøper hele gården samtidig som dere tinglyser et salgsforbud på eiendommen. Dette innebærer at du ikke vil kunne selge gården med mindre din mor skulle samtykke til det. Dette vil kanskje være den mest praktiske løsningen i dette tilfellet, ettersom det vil ivareta begge deres respektive ønsker og behov.

Del denne artikkelen: