Vil kreve full foreldrerett

Publisert: 26.11.2018

Eg vil kreve full foreldrerett, då ektemannen min som er av utenlandsk opprinnelse utanfor Schengen, har flytta heim til heimlandet sitt. Han ynskjer ikkje å skilla seg og har ingen kontakt med meg eller barnet vår. Vil ikkje gje i frå seg foreldreretten. Han har 1 år igjen på oppholdskortet sitt i Norge. Vil no fornya passet til barnet vårt, for ei kortere reise.

Svar:

Slik jeg oppfatter deg ønsker du å skille deg fra din ektefelle og vil i den anledning kreve foreldreansvaret for barnet.

Dersom det er slik at din man bor i et annet hjem kan det være mange gode grunner for at du bør ha foreldreansvaret alene.

Dog er det viktig å understreke at felles foreldreansvar er den store hovedregel og slik at det skal mye til for å få dette alene.

Nettopp det forhold at en av foreldrene bor utenfor landet vil kunne være et slikt særlig grunnlag som tilsier at foreldreansvaret bør innehas av den som barnet da bor hos. Særlig vil dette være situasjonen dersom den geografiske avstanden medfører at kontakten med barnet blir begrenset. Det vil da kunne være unaturlig at vedkommende skal ha foreldreansvaret da det kan by på utfordringer å samarbeide til det beste for barnet når man har begrenset kontakt med dette.

Uansett vil vurderingen bero på en avveiing av hva som fremstår som den beste løsningen for barnet. I så henseende vil også andre momenter tillegges betydning uten at jeg har forutsetning for å vurdere disse da jeg ikke kjenner saken utover det du skriver.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: