Vil klage på motpartens advokat

Publisert: 22.11.2017

Jeg ble klaget inn for Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (HTU) av min utleier som ville bli kvitt meg som brysom leieboer. Hans advokat har i 2 omganger kommet med en rekke krenkende og nedlatende personanklager rettet mot meg som person i form av klage og prosesskriv. Disse anklagene har gjort meg kjempesyk i 3 mnd . Er dette et grunnlag til å rette en anklage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Er dette grunnlag for erstatning? Hvordan går jeg i så fall frem?

Svar:

Det følger av regler for god advokatskikk at en advokat skal opptre saklig og korrekt, og at han skal utføre sitt virke på en måte som ikke er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Dersom du mener at den aktuelle advokaten ikke har opptrådt på en korrekt måte ovenfor deg, vil du ha anledning til å fremsette en klage til Advokatforeningens Disiplinærutvalg. Nedenfor følger en link med nærmere orientering om fremgangsmåte og hva du kan oppnå ved å fremsette en klage.

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/disiplinar--og-tilsynssystemet/klage-pa-advokat1/

Del denne artikkelen: