Vil kjøpe seg inn i leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 28.08.2018

Jeg ønsker å kjøpe meg inn i min samboers leilighet, med lik eierandel og egenkapital. Vi har blitt enige om verdi på leiligheten, men vurderer å unngå dokumentavgift. Han har et barn fra tidligere samliv, vi har ingen sammen og er ikke gift. Hva skjer ved f.eks. død, vil hans barn da få arv og leilighet, eller finnes det noen måte å sikre seg sin del? Hvordan gjøres dette rent praktisk?

Svar:

Samboere må betale dokumentavgift ved overdragelse av andel i bolig dersom overdragelsen skal tinglyses. I forholdet mellom dere kan dere sikre dere ved å skrive en samboerkontrakt. Samboerkontrakten vil også ha virkning ovenfor hans arvinger.

For at overdragelsen skal ha rettsvern ovenfor hans kreditorer må overdragelsen av din andel imidlertid tinglyses. Uten tinglysning kan kreditorer ta beslag også i din andel. Jeg vil derfor anbefale at dere tinglyser overdragelsen selv om du må betale dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Del denne artikkelen: