Vil hjelpe sønnen med egenkapital

Publisert: 05.06.2018

Min sønn med sin samboer har fått boliglån, men trenger mye egen kapital for å kjøpe en bestemt enebolig. Vi (foreldre) vil hjelpe dem, men samtidig sikre at det ikke blir veldig stor fri verdi i boligen, samt beholder retten til å bygge et hus til på tomten til hans bror/vår andre sønn. Banken hans sier at vi ikke kan gi denne egenkapitalen som et privat lån, men enten som gave eller forskudd på arv. Finnes det en løsning for å oppnå vårt mål.

Svar:

Banken har krav til andel av kjøpesum som egenkapital for å gi lån. Dere kan gi egenkapital som forskudd på arv, gaver osv, men hva som vil være den beste løsningen for dere, vil bero på en konkret vurdering av alle de involvertes økonomi og ønsker. Dere må også huske på å få regulert dette i eventuelt eierforhold eller oppgjør ved salg/død mellom deres sønn og samboere, og hennes eierandel og verdi vil kunne få redusert verdi ved at broren får rett til å bygge hus på tomten. Her er det flere hensyn som må vurderes.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: