Vil fraskrive seg foreldreansvar til ufødt barn

Publisert: 15.05.2018

Har et spørsmål angående fraskriving av ansvar til et ufødt barn. Det er usikkert hvem som er faren, og moren har lyst til å beholde, men har bemerket at de to "fedrene" ikke trenger å ha noe med dette og gjøre. Er det mulig å skrive en avtale med moren, hvor "fedrene" ikke er involvert på noe som helts måte? En type adopsjon?

Svar:

Dere kan skrive en avtale som vil dere en sikkerhet, men dere kan ikke sikre dere noen "garanti" for at moren eller barnet senere vil reise sak om farskapet. Jeg er litt usikker på hva du tenker på i forhold til adopsjon, men dersom en annen far adopterer barnet kan det føre til at det blir mindre sannsynlig at dere får noe med barnet å gjøre.

Med vennlig hilsen, advokat Maria Cabrera Stråtveit

Del denne artikkelen: