Vil bygge hus på fremmed grunn

Publisert: 04.04.2018

Jeg har et spørsmål ang tomtefeste. Min mormor har en gård, hvor min mor har odel, deretter min storebror. På gården er det to hus, et bryggerhus (nåværende hovedhus) og et falleferdig hus (hovedhuset fra gammelt av). Jeg ønsker å rive det gamle huset, og sette opp et nytt. I følge kommunen er det vanskelig å skille ut en tomt inne på et tun. Er det mulig at jeg kan bygge hus på fremmed grunn, og skrive en slags kontrakt slik at dette huset er og forblir mitt? Slik at ikke huset følger gården.

Svar:

I prinsippet er det mulig å gjøre dette dersom du har en klar og tydelig avtale med hjemmelshaver til tomten. Det er imidlertid flere ulemper med en slik løsning. Du vil eksempelvis neppe kunne få finansiering til bygging dersom huset ikke står på en egen tomt. Videre vil du være sårbar for eventuelle senere rettserverv fra tredjemann. Du bør derfor forsøke så langt det er mulig å sikre deg at huset blir stående på en egen tomt. Dersom det av ulike årsaker ikke skulle være mulig å fradele en egen tomt, vil etablering av et eget punktfeste i enkelte tilfeller være et rimelig og tilfredsstillende alternativ.

Del denne artikkelen: