Vil at barnefar skal registreres etter flere år

Publisert: 05.11.2018

Hvis man har et barn med "ukjent" far, og etter flere år nå likevel ønsker at far skal registreres - Hva vil konsekvensene bli for meg og ham?

Svar:

Det kommer litt an på hva far ønsker å gjøre i forhold til de rettigheter han da vil få. Dernest vil det ha sammenheng med hva barnet ønsker å gjøre i forhold til kontakt med far.

Far vil f.eks. kunne be om samvær med barnet. Det er ikke nødvendigvis slik at han vil få dette, men man må da vurdere hva som antas å være best for barnet. Far vil også kunne gjøre gjeldende krav om å få del i foreldreansvaret. Dersom han får det vil han få innsyn i opplysninger knytte til barnet og også ha medbestemmelsesrett hva gjelder pass, bankkonti, navnendring m.m.
Videre vil far bli ansvarlig i forhold til barnebidrag. Barnet vil videre få arverett etter far.

Dette er i korte trekk noen av de mest sentrale endringene som vil inntreffe dersom far blir kjent.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: