Vil anmelde hundeeier for brudd på sameieregler

Publisert: 14.06.2018

Et sameie med 10 leiligheter - vi har vedtekter som sier at dyrehold ikke er tillatt. Så ble en leilighet solgt - fra megler opplyst at dyrehold var tillatt. Ble ikke søkt om dyrehold - og det er slik at hunden er til ubehag for flertallet i sameiet. Hundeeier har skriftlig fått beskjed - med tidsfrist. Kan vi gå til sak/anmeldelse mot hundeeier? Hvem får kostnader ved eventuelt dette? Må bare legge til at all dokumentasjon er OK. Vedtekter var registrert i Brønnøysund.

Svar:

Reglene om dyrehold i eierseksjonssameier følger nå av bestemmelsen i eierseksjonsloven § 28 (2). Etter denne bestemmelsen er hovedregelen nå at dyrehold er tillatt. Det enkelte eierseksjonssameie kan imidlertid beslutte at dyrehold ikke skal være tillatt i vedtektene eller ordensreglene, slik dere har gjort her. I slike tilfeller kan brukeren av seksjonen likevel ha dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Hva som er gode grunner vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Et vanlig eksempel vil være for svaksynte personer som har behov for førerhund. Et annet praktisk eksempel er hvor en kjøper eller leietaker allerede har dyr ved innflytning. Det faktum at kjøper hadde fått opplyst av megler at dyrehold var tillatt i dette tilfellet, vil sannsynligvis kunne være en god grunn. I slike tilfeller kan det fremstå som urimelig dersom det blir fremsatt krav om at vedkommende må kvitte seg med dyret. Det er heller ikke tilstrekkelig at øvrige beboere i sameiet kun opplever et ubehag ved dyreholdet. I alminnelighet vil det være et krav om at øvrige beboere får fysiske plager for at dyrehold skal nektes.

Når det gjelder denne saken konkret, vil dere ikke kunne gå til anmeldelse mot beboeren. Vedkommende har ikke gjort noe straffbart ved å ha dyr. Derimot vil sameiet kunne reise søksmål eller forliksklage mot den aktuelle beboeren. Det er imidlertid vanskelig å si hva som vil bli utfallet av en slik sak. Selv om sameiet eventuelt skulle vinne saken, vil det sannsynligvis påløpe kostnader ved en slik prosess. Dette skyldes at det er begrensede muligheter til å kreve full dekning for sakskostnader i saker for forliksrådet og ved småkravsprosess i tingretten.

Del denne artikkelen: