Vikarer utfases etter tre år

Publisert: 13.10.2017

Kan en bedrift fase ut vikarer når de har vært ansatt i 3 år? Jeg gikk i mammapermisjon etter 2 år 6 mnd og fikk beskjed om at jeg ikke ville fått forlenget kontrakt når jeg passerte 3 år (sammenhengende jobb) selv om den jeg vikarierte for ikke var tilbake i jobb. 2 kolleger må også ut fordi de har vært der i 3 år.

Svar:

Så lenge de midlertidige ansettelsene i bedriften er lovlige i utgangspunktet, er det dessverre ikke noe i veien for at arbeidsgiver lar være å forlenge tidsbegrensede arbeidsavtaler som har vart i inntil tre år.

Sannsynligvis gjør de dette nettopp nå, for å forhindre at de ansatte får status som fast ansatt i bedriften, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (6), som sier at "[a]rbeidstaker [i vikariat] som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn [...] tre år [...], skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse."

Husk imidlertid på at arbeidsgiver må varsle skriftlig om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dersom de ikke gjør det, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varsel er gitt.

Del denne artikkelen: