Vi la samboer arve

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har hatt en samboer i 30 år. Jeg eier alt men han betaler en husleie på kr 5000 hver måned. Hvis jeg dør før han har jeg skrevet et testamentet hvor det står at han skal få lov til å bo i leiligheten min inntil to år og ha 10 % av salgssummen når leiligheten blir solgt. Testamentet er ikke tinglyst men signert av tre vitner hvor en er min sønn. Jeg er enke med to voksne barn, men vi har ingen felles barn. Mine barn har tidligere fått sin farsarv.

Svar:

Din samboer har ingen arverett etter loven, så det er riktig at du har skrevet et testamente dersom du ønsker at han skal arve noe. Om dette vil stå seg, vil avhenge av at dine to barn får verdier som er i tråd med pliktdelsarven. Slik du beskriver dette, så vil nok dette være innenfor, da pliktdelsarven er 2/3. verdien av borett i 2 år, er trolig mindre enn dette, og det er kun 1/10 samboer arver av verdien. Siden din sønn også har signert på testamentet, så burde det gå greit.
Testament kan ikke tinglyses, men kan sendes til tingretten der du bor for deponering.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: