Vil ikke betale gjeld med arvede penger

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har noe gjeld fra gammelt av. Dette har jeg nå betalingsavtaler på via frivillig gjeldsordning. Saken er nå at jeg dessverre kan arve 6-700.000. Hvordan kan jeg sikre meg at dette ikke går i det store sluket? Dette er midler jeg kunne tenkt å bruke til egenkapital til kjøp av bolig i fremtiden. Kan jeg si fra meg arven og gi den til meg kone?

Svar:

Det er mulig å si fra seg arv. Om du kan si fra deg arv til fordel for din kone, vil avhenge av om det er andre arvinger, og om hun er arving.

Det kan kanskje være mulig at arvelater bestemmer at arven ikke skal kunne tas beslag i fra kreditorer. Dette krever imidlertid en konkret gjennomgang, må gjøres på en bestemt måte, og det setter også betingelser for hvordan du kan disponere arven. Jeg anbefaler å få saken din vurdert konkret ift hva som er mulig å gjøre.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: