Verge for arv

Publisert: 30.01.2019

Jeg er skilt og har to sønner hvorav den ene dessverre har en lang historie med psykiske problemer og etterhvert rusmisbruk, i økende grad ute av stand til å forvalte sine egne interesser. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke skjevfordeling av arv, men at hans bror når tiden kommer får et ansvar for å forvalte midlene på en forsvarlig måte. Finnes det en vergemålsordning vi kan benytte i denne sammenhengen?

Svar:

Dersom din sønn ikke oppfyller vilkårene om å få oppnevnt verge, er dette ikke så lett. Om han kvalifiserer til å få verge, kan du i testament skrive at du ønsker at din andre sønn skal være vergen hans.

Du kan også begrense arven til han til lovens minste pliktdelsarv. Om du ikke vil begrense arven, kan det være en mulighet at arv ut over pliktdelsarv settes det betingelser for å få. En slik betingelse kan være at han mottar arven under forutsetning av at broren skal ha det økonomiske ansvaret i likhet med reglene om verge.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: