Verdivurdering som grunnlag for festeavgift

Publisert: 21.06.2018

Jeg fester en tomt. Bortfester foretok en verdivurdering av denne tomten i 2007. Skal denne verdivurdering danne grunnlag for beregning av ny festeavgift (engangsløft)? Selvsagt med oppjustering av KPI!

Svar:

Reglene for beregning av ny festeavgift som et såkalt engangsløft er regulert i tomtefesteloven § 15 (4). Etter denne bestemmelsen fremgår det at bortfester i utgangspunktet kan kreve at festeavgiften blir regulert en gang slik at den vil svare til 2 prosent av tomteverdien etter fradrag for eventuell verdiøkning som festeren har tilført tomten med egne tiltak. Det er imidlertid tomteverdien pr. i dag som danner utgangspunktet for vurderingen, og ikke verdivurderingen av tomten som er gjort i 2007.

Del denne artikkelen: