Venter arv, men skylder skatt

Publisert: 24.04.2019

Jeg har arvet (testamentert) et småbruk utenfor Oslo fra min avdøde far, men er usikker på hva jeg skal foreta meg siden jeg skylder skatt etter bokettersyn og en skjønnsligning. Vil kemneren ta pant i eiendommen og eventuelt selge den på tvangsauksjon?

Min mor lever fremdeles, vil det være mulig og overføre småbruket til henne og selge den? Jeg har flyttet adresse til Thailand og oppholdt meg her i 18 år uten inntekt eller trygd fra Norge.

Svar:

Du er ikke pliktig til å motta arv, selv om du har kreditorer. Kreditorer kan ta utlegg og tvangsselge dine verdier. Om du takker nei til arv, vil det avhenge av om du har livsarvinger selv og hvem andre som er arvinger etter avdøde hva som skjer med verdiene.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: