Veirett på skjøte for nye eiere

Publisert: 09.09.2019

Hva skjer med et skjøte når det er nye eiere? Vil en veirett automatisk gå til neste eier når den står på et bestemt navn?

Svar:

Rettigheter ad vei, og gjerne andre rettigheter som er knyttet til eiendom, kan enten være gitt til en bestemt person eller slik at rettigheten er knyttet til eiendommen som sådan. Om det er rettigheter som er nødvendige eller til nytte ved bruk av eiendom så kan man påregne at de aller fleste slike rettigheter er såkalte realservitutter hvilket vil si rettigheter som er knyttet til eiendommen som sådan.

Ved eierovergang til nye eier vil en realservitutt følge eiendommen automatisk.

I forhold til ditt spørsmål så må man første finne ut av om veiretten er knyttet til eiendommen eller om den er gitt bestemt til en person. Dette gjøres ved at man tolker stiftelsesgrunnlaget og formålet med denne. Normalt sett vil en veirett være gitt slik at denne følger eiendommen. Selv om det er momenter som tilsier at man gir en rett til en person, så vil man allikevel kunne legge til grunn at rettigheten er noe som følger eiendommen som sådan. Realservitutter vil videre som regel også være tinglyst på eiendommen hos statens kartverk, men dette er ingen forutsetning for at rettigheten eksisterer.

Særskilt vil dette være naturlig ved en veirett som kan være ikke bare til nytte men kan være nødvendig for å anvende eiendommen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: