Veirett over annens tomt

Publisert: 30.10.2017

Jeg kjøpte et hus for noen år siden. Da visste jeg at det var ett hus som hadde veirett på privat vei som går igjennom tomten min. Det er flere hus som bruker denne veien, men nå skal det bygges flere boliger. De har fått veirett, men dette er ikke tinglyst. Jeg får høre at jeg eier tomten, men at en annen eier veien, altså asfalten oppå tomten min. Er dette mulig eller lovlig at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, og at det i prinsippet kan komme så mange boliger det bare vil uten mitt samtykke?

Svar:

I et tilfelle som dette bør du først og fremst undersøke hvorvidt det kun er tale om en veirett over din eiendom eller om noen andre eier selve veien slik du har blitt fortalt. Slik jeg ser det, er det nok usannsynlig at noen andre skulle eie selve veien. Dersom det mot formodning likevel skulle være noen andre som eier veien som sådan, vil du i utgangspunktet måtte respektere eventuell bruk av veien. Dette er derfor noe som du bør avklare først.

For det tilfellet at det er etablert en veirett over din eiendom, noe som er langt mer sannsynlig, vil spørsmålet om omfanget og antall rettighetssubjekter til veiretten bero på en konkret tolkning og vurdering av det opprinnelige stiftelsesgrunnlaget. Det kan f. eks tenkes at rettigheten er generelt utformet slik at også fremtidige boligeiere i nærområdet skal kunne benytte veien. I motsatt tilfelle bestemmer du i utgangspunktet selv hvem som kan benytte veien.

Med vennlig hilsen, advokat Andreas Larsen

Del denne artikkelen: