Vei til eiendom stengt av sauebonde

Publisert: 03.09.2019

Vi har kjøpt hus forrige år. Vi har en vei til huset vårt (100 m fra til hovedveien) som går gjennom gård, sauer kommer der hver sommer. Sauenes eier stenger veien i dette tidspunktet, vi må gå fra bilen gjennom sauenes dritt og alt for å åpne og stenge de portene hvert gang vi kjører. I tillegg måtte vi selv skaffe portene rett ved huset våres slik at sauene kommer ikke i tomten vår og driter overalt. Først og fremst vi fikk ikke noe beskjed om det før husets kjøp! Hva nå?

Svar:

For det første så må vi anta at sauebonden er sin fulle rett til å gjøre det han gjør.

Spørsmålet er vel om dette utgjør en mangel ved deres kjøp slik at dere kan enten kreve utbedring, prisavslag eller erstatning for forholdet. Til det vil jeg gi uttrykk for en viss skepsis. Jeg formoder at det må ha vært relativt klart ved inngåelse av kjøpet at veien til boligen går gjennom bondens grunn. Herunder vil jeg anta at de portene som dere må kjøre igjennom og som stenges hver sommer var tilstede ved kjøpet.

Omstendigheter ved bolig/kjøpet som man skjønner eller som man må forstå foreligger ved eiendommen, kan man ikke anvende som et grunnlag for å klage på kjøpet.

Om dere til tross for dette mener at selger burde ha klargjort dette bedre vil jeg råde dere til å reklamere på forholdet overfor selger, men ut i fra det grunnlaget jeg har i saken, kan jeg ikke tilråde en rettslig prosess. Til tross for dette er det mulig selger har forståelse for deres synspunkt og man kan eventuelt finne en minnelig løsning i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: