Vedlikehold av sti

Publisert: 14.08.2019

Vi har veirett til hytte siden 1932. I dag er det en sti vi deler med sauer og som er knapt fremkommelig. Når det regner, hvilket det ofte gjør på vestlandet, er det med fare for helsen å gå på den. Kan vi kreve grunneier for vedlikehold eller omlegging av stien?

Svar:

Som regel er det gitt til rettighetshaver til veiretten å selv foreta vedlikehold slik at sin egen rett kan anvendes. Hva som er tilfelle i deres sak må nok avgjøres ut ifra opprinnelige avtale men antagelig viktigst, hvordan har partene forholdt seg til dette spørsmålet siden 1932?

Det foreligger regler i lov om servitutter som regulerer at man kan få flyttet rettigheten. Jeg vil her vise til
Lov um særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova] §§ 5-8.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: