Varsling om kritikkverdige forhold

Publisert: 18.05.2015

Jeg har tatt opp spørsmål som lite åpenhet i arbeidsmiljøet. Jeg mener det er viktig å opptre ydmykt i møte med ansatte, og etterspurt strategi mht å ivareta arbeidsmiljøet med ledelsen til stede ved informasjon rundt trakasseringssak i bedriften. Trakasseringen handlet ikke om undertegnede, men pga. min stilling som fagleder, er jeg blitt innkalt til møte med leder og representant fra personaltjenesten pga. manglende lojalitet til beslutninger. Er dette illojalitet, eller er det å varsle om kritikkverdige forhold?

Svar:

I arbeidsmiljøloven § 2-4 er det regler om varsling, og det står der at ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i en bedrift. I lovens § 2-5 er det regler som gir vern mot gjengjeldelse ved varsling.

Følgelig er det ikke illojalt å varsle om kritikkverdige forhold.

Med vennlig hilsen

advokat Magne Mjaaland

Del denne artikkelen: