Utsette rettssak i lagmannsretten

Publisert: 06.08.2019
Emneord:

Hvordan kan jeg få en rettssak utsatt? Jeg skal inn til lagmannsretten om 2 uker og jeg vet at med litt mer tid så vil jeg kunne få tak i bevis som ville endre sakkyndiges rapport meget i min favør. Men dette lar seg ikke gjøre innen 2 uker. Hva kan jeg gjøre her?

Svar:

Legger da til grunn at du ikke er representert ved advokat. Du bør ta kontakt med lagmannsretten for å forklare situasjonen. Domstolene har veiledningsplikt, jfr. tvisteloven § 11-5. Omberammelser og utsettelser er regulert i tvisteloven §§ 16-2 - 16-4.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: