Utsatt innflytting i nybygg

Publisert: 14.08.2019

Jeg og min samboer har kjøpt en leilighet med lovet innflytting ila. andre kvartal 2019. Innflytting har blitt utsatt og utsatt grunnet forsinkelser hele tiden, nå er vi i midten av august og grunnmur er fremdeles ikke satt opp. Siste beskjed vi fikk var midten av mot slutten av november. Hvilke krav har vi mulighet å sette mot utbygger? Har vi krav på noe som helst eller må man bare finne seg i at det er sånn? Litt fortvilet over situasjonen.

Svar:

I og med at dere skriver at grunnmur ikke er satt opp ennå, så legger til grunn at dette gjelder kjøp av ny bolig under oppføring. I så tilfelle vil handelen reguleres av lov om bustadsoppføring. Denne loven gir dere rettigheter i forhold til forsinkelse hos utbygger.

I forhold til forsinkelse så bruker man som regel å legge inn dato for overtagelse inn i kontrakten. Om slik regulering mangler kan man forvente å kunne ta over boligen ut ifra hva som er "vanlig" og herunder er det viktig om utbygger har gitt noen datoer for når man kan forvente at boligen er innflytningsklar. Det er mulig man kan vektlegge også opplysninger som er gitt dere om dette under salgsprosessen. Etter at man har fått klarlagt en slik avtalt dato eller forventet dato for innflytning som partene rettslig kan forholde seg til så kan dere ta i bruk bustadsoppføringslovens reguleringer ved forsinkelse fra utbygger.

Det som er vanlig i slike tilfeller er da at utbygger først og fremst må betale dere døgnmulkt for forsinkelsen for hver dag som går uavhengig om dette er vanlig hverdag eller helgedag.

Døgnmulkten er på 1 promille av samlet kjøpesum, men som regel så fastsettes den til 0,75 promille om kjøpet inkluderer rett til grunn (tomt eller deler av tomt). Denne døgnmulkten løper frem til overtagelse av boligen men maks i 100 dager. For det tilfelle at forsinkelsen varer ut over dette kan man kreve erstatning for tap som overstiger døgnmulkten om utbygger har opptrådt klanderverdig, hvilket gjerne er tilfelle om man har allerede en forsinkelse på over 3 måneder.

Døgnmulktskravet kan derav bare trekke i fra på kjøpesummen ved overtagelse av boligen.

Det er ingen frist for når et slikt krav skal fremsettes men jeg vil anbefale at man gjør dette gjeldende med en gang det konstateres fristoverskridelse. Om det foreligger noen innsigelse til døgnmulktkravet da kan man håndtere denne innsigelsen umiddelbart fremfor at dette blir et konflikttema senere.

Om forsinkelsen er vesentlig vil man om man ønsker dette kunne heve avtalen samt fremme erstatningskrav for det tap man har lidt på grunn av dette.

Slik at i deres tilfelle så må det først og fremst tas stilling til når kan man kreve døgnmulkt, eller når er arbeidet kontraktsrettslig forsinket, og så vil jeg gjort det klart for utbygger at det løper døgnmulkt i saken for å så trekke i fra dette beløpet på kontraktsummen. Selv om forsinkelse klart er ergerlig så er døgnmulkten så høy at den oppleves som et plaster på såret allikevel.

Lykke til og oppsøk gjerne advokat med kompetanse innen dette feltet om dere får problemer.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: