Utregning av provisjon i deltidsstilling

Publisert: 22.06.2020

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Svar:

Arbeidsavtalen må ses på for å være sikker på løsningen. Men det forventbare er at fastlønnen reduseres til 60 %.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: