Utleieren vil beholde alarmsystem som leietaker har montert

Publisert: 25.06.2019

Jeg leier en leilighet idag hvor jeg har fått fastmontert alarmsystem av et firma som sier de også kan demontere det for meg om jeg skal flytte. Han jeg leier hos mener jeg ikke har lov til å ta med meg dette systemet videre, men har han lov til å kreve systemet jeg har betalt for? Det står i kontrakten at vi ikke kan fastmontere noe uten skriftlig samtykke, men vi har snakket med utleier over SMS hvor han har skrevet at vi har tillatelse til å montert alarmsystem. Hva burde gjøres her?

Svar:

Dette reguleres av husleieloven § 10-2 om tilbakelevering av husrommet. Loven sier følgende: Fast inventar som leieren har brakt inn i husrommet, tilfaller utleieren hvis utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Min vurdering er at dette i hht. praksis er å anse som fast inventar. Spørsmålet er da om utskilling vil medføre slik verditap for utleier som loven tilsier. Det har jeg ikke grunnlag for å ta stilling til. Det legges opp til en helhetsvurdering som må foretas her.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: