Utleier sier opp leieavtale etter fem dager

Publisert: 30.07.2019

Leier idag et hus. Etter å ha bodd her i 5 dager varsler eier at han skal selge. Vi har da kjøpt inn saker og ting til huset. Har vi noen rettigheter her bortsett fra at leiekontrakten varer fram til utgangen av august?

Svar:

I husleieforhold gjelder de ufravikelige reglene i husleieloven. Disse kan etter lovens § 1-2 ikke fravikes til ugunst for leietaker.

Når det er inngått en tidsbestemt leieavtale kan avtalen bare sies opp av utleier i leieperioden om dette er særskilt avtalt. Minstetiden for tidsbestemt avtale er normalt 3 år.

Er det avtalt at avtalen kan sies opp under leieperioden, må oppsigelsen vurderes opp mot lovens bestemmelser. For det første er det strenge formkrav til en oppsigelse av et leieforhold. For det andre må det vurderes om det foreligger "saklig grunn" til å si opp leieavtalen, jfr. husleieloven § 9-5 andre ledd bokstav d). Normalt er salg av leilighet en saklig grunn, men her er det likevel tvilsomt når oppsigelsen kommer allerede etter 5 dager.

Uansett kan man rette innsigelse mot oppsigelsen og det er da svært viktig å overholde fristen på en måned som gjelder. Når det er protestert må utleier ta ut søksmål for å opprettholde oppsigelsen. Retten kan også sette til side oppsigelsen om den virker urimelig overfor leietaker.

Trenger du juridisk bistand vil en innboforsikring kunne dekke en del kostnader ved å bruke advokat. Dette kan advokaten hjelpe deg med å undersøke.

Del denne artikkelen: