Utleier godkjenner ikke fremleie

Publisert: 02.10.2019

Min datter vil flytte ut av et bofelleskap for hun har kjøpt leilighet. Kontrakten er ut april, men hun kan finne erstatter som eier av bopel godkjenner. Mange er interessert, men bare fire fikk komme på visning. Av dem er bare en aktuell. Nå sier hun som eier bopel at de vil avvente og finne flere å velge i. Hvor lenge kan de holde på slik, for de risikerer at den aktuelle finner seg noe annet før de bestemmer seg?

Svar:

Så lenge det foreligger en bindende husleieavtale så har utleier i utgangspunktet rett til å bruke den tiden de mener trengs mht. å ta inn ny leietaker i erstatning for den avtalen som gjelder.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: