Utgifter til lading av el-bil går på felleskostnadene

Publisert: 19.01.2018

Er det noen begrensninger for hvilke utgifter som kan belastes felleskostnader i et borettslag? Laget har nylig satt opp felles el-billading hvor brukerne betaler en symbolsk sum for lading (200 kr per år). Er det juridisk lovlig at hovedkostnaden for "drivstoff" for enkelte andelshavere fordeles på alle andelshavere? Hva med gratis bruk av fellesvaskeri? Litt mer generelt: Kan hva som helst bakes inn i felleskostnader eller går det en grense på at det må være knyttet til naturlig drift?

Svar:

På generelt grunnlag er det ikke slik at hva som helst kan inkluderes i borettslagets felleskostnader. Det vil være en viss saklig grense tilknyttet naturlig drift av borettslaget.

Når det gjelder felles ladeanlegg for elektroniske biler, så er dette etter hvert blitt et nokså vanlig tvistetema i både borettslag og i eierseksjonssameier. I utgangspunktet vil jeg anta at en slik ordning sannsynligvis ikke vil være i strid med gjeldende regler om mindretallsvern. Dette vil imidlertid kunne stille seg annerledes dersom det kun er et fåtall andelshavere som nyter godt av ordningen, samtidig som den økonomiske belastningen på de øvrige andelshaverne blir vurdert å være uforholdsmessig høy. Så vidt jeg kjenner til, foreligger det riktignok ingen konkrete eksempler fra rettspraksis hvor det er tatt endelig stilling til dette spørsmålet.

Del denne artikkelen: