Utelate familie fra testament

Publisert: 27.01.2016
Emneord: ,

Jeg er singel, har aldri vært gift/samboer, og har heller ingen barn. Nærmeste familie er min bror, og han har to døtre. Jeg går ut ifra at han vil arve alt dersom jeg ikke skriver testament? Kan jeg utelate ham i et testament, og f.eks. si at mine nieser skal ha 1/3 hver, og 1/3 til en venn?

Kan jeg i så fall sette betingelser for at min venn skal arve? Min venn må f.eks. holde seg edru nok til å holde på samme jobb i tre år, hvis ikke skal siste del av arven fordeles på mine nieser. Hvem kan i så fall følge opp og håndheve dette?

Svar:

Siden du ikke har livsarvinger eller ektefelle/samboer kan du i utgangspunktet bestemme hva du vil i ditt testament, som å utelate din bror og sette inn dine nieser. Dersom du ønsker at noe av arven skal utestå til senere må du samtidig oppnevne en fullmektig for å sørge for at dine ønsker blir fulgt.

Med vennlig hilsen

Advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: