Utbygger avviser tydelige feil

Publisert: 02.12.2019

Hva gjør vi når utbygger/entreprenør avviser tydelige feil og mangler (har bilder og video)?

Svar:

Det foreligger dessverre mange entreprenører/utbyggere som avviser tydelige feil og mangler.

I fall det foreligger en slik avvisning kan man fremme krav om prisavslag (utbedringskostnader/verditap/utgifter for å konstatere at det foreligger feil) samt eventuelt erstatning for det økonomiske tap man blir påført i saken. Alternativt kan man også fastholde at utbygger faktisk utbedrer forholdet.

For å fremme slike krav bør man ha dokumentert at det i første omgang må anses som en mangel, videre hva det vil koste å utbedre mangelen. Her bør man da videre sette en konkret frist for å betale et slikt krav og opplyse om at hvis kravet ikke betales vil man engasjere en annen entreprenør til å utbedre mangelen. Dette vil vanligvis gi en langt høyere kostnad for entreprenøren enn om man bruker sine egne ansatte til å utbedre mangelen.

Normalt vil en slik kravoppfølgning medføre at entreprenøren kommer iallfall delvis "på banen" for å komme på befaring og eventuelt diskutere mulige løsninger.

Om man ønsker bistand til slike prosesser, hvilket er å anbefale, så vil jeg gjøre oppmerksom på at de fleste har en forsikring som dekker advokatbistand (og annen sakkyndig bistand) etter at man har fått dokumentert en tvist (dvs, det foreligger et krav som er avvist). En slik forsikringsdekning har man som regel ved en innbo- eller villaforsikring. Denne bør aktiviseres så raskt som mulig etter at tvist er dokumentert.

Det er dessverre slik at flere entreprenører nok har tilnærmet en "policy" for å uthale enhver reklamasjon da mange utbyggere erfarer at borti 90-95% av alle reklamasjoner bortfaller av seg selv da boligkjøperen ikke orker å ta kampen opp mot entreprenøren. I aller fleste av disse tilfelle skjønner nok ikke boligkjøperen at reklamasjonen kan avvises.

Videre vil jeg anbefale at man ved valg av advokat faktisk får hjelp av noen med særskilt kunnskap om slike saker (nybygg/entreprise).

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: