Utbetaling av uføreforsikring

Publisert: 03.10.2018

Har blitt vurdert som 50 % nedsatt arbeidsevne og har søkt om ufør etter 4 år på AAP. Har en privat uføreforsikring som det står at jeg får utbetalt, hvis jeg har vært 50 % arbeidsufør sammenhengende i 2 år. Er dette noe jeg har rett på nå eller må jeg først bli erklært ufør i 2 år? Jeg var mer enn 50 % sykemeldt før AAP. Ved AAP jobbet jeg alt fra 20-60 %. Regnes de årene da som 50 % redusert arbeidsevne selv om jeg jobbet 60 % i en periode? Eller må det være 50 % ? (hørt at AAP tilsvarer 50 %?)

Svar:

Om det er en såkalt uførekapitalforsikring, vil du ha rett til å få hele forsikringssummen utbetalt senest på det tidspunktet du er innvilget minst 50 % uføretrygd.

Du kan også ha rett til dette beløpet tidligere, men tidligst 2 år etter at du er blitt minst 50 % sammenhengende ervervsmessig ute av stand til å arbeide.

Slike beløper er ofte betydelige og du vil ha rett til forsinkelsesrenter regnet fra 2 måneder etter forsikringsutbetalingen forfaller til betaling. Av den grunn er det viktig at du melder kravet inn til forsikringsselskapet så snart som mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: